Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 76 N 3 Vyberte kartu SIM (1) vylomením zo základnej karty. 4 Posuňte držiak karty SIM v smere šípky (2) a nadvihnite držiak. 5 Vložte kartu SIM do držiaka karty SIM tak, aby strana s obvodom smerovala nahor.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 77 N 6 Zatvorte držiak karty SIM a posuňte ho v smere šípky (3). ! Nedotýkajte sa obvodu na karte SIM. Počítač držte pevne, keď vkladáte alebo vyberáte kartu. Nepoškoďte kartu SIM ohnutím alebo nadmerným tlakom na kartu. 7 Zatvorte kryt karty SIM.