Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie Správa napájania VAIO n130 N Používanie funkcie Správa napájania VAIO Správa napájania vám umožňuje definovat’ plány napájania pri prevádzke zo siete alebo batérie, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na spotrebu energie. Funkcia Správa napájania VAIO (VAIO Power Management) je pridaná k Možnosti napájania Windows. S touto softvérovou aplikáciou môžete vylepšit’ funkcie riadenia spotreby Windows na zabezpečenie lepšej prevádzky vášho počítača a dosiahnutia dlhšej výdrže batérie. Voľba plánu napájania Po spustení počítača sa na paneli úloh zobrazí ikona stavu napájania. Táto ikona indikuje, ktorý druh napájania práve používate. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí okno, ktoré indikuje stav napájania. Ako zvolit’ plán napájania 1 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a zvoľte Možnosti napájania. 2 Zvoľte váš požadovaný plán napájania. Ako zmenit’ nastavenia plánu napájania 1 Kliknite na Zmenit’ nastavenia plánu vpravo od vášho požadovaného plánu napájania v okne Možnosti napájania. Podľa potreby zmeňte režim spánku a nastavenia displeja. 2 Ak potrebujete zmenit’ rozšírené nastavenia, kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania a prejdite na krok 3. V opačnom prípade kliknite na Uložit’ zmeny. 3 Kliknite na záložku Správa napájania VAIO (VAIO Power Management). Zmeňte nastavenia pre každú položku. 4 Kliknite na OK.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Ochrana údajov proti neoprávnenému použitiu n131 N Ochrana údajov proti neoprávnenému použitiu Vypnutie vstavaných zariadení Pomocou funkcií BIOS môžete vypnút’ nasledujúce vstavané zariadenia a zabránit’ externým pripojeniam a komunikácii. ❑ USB Ports ❑ Memory Card Slot (zásuvky na karty „Memory Stick Duo“ a SD) ❑ Optical Disc Drive (vstavaná optická jednotka) ❑ Wireless Devices (funkcie bezdrôtovej LAN, WiMAX, bezdrôtovej WAN, BLUETOOTH a GPS) ❑ LAN Device (port LAN) ✍ Vstavané zariadenia, ktoré môžete vypnút’, závisí od kúpeného modelu.