Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 74 N Používanie bezdrôtovej siete WAN Použitie bezdrôtovej siete WAN (WWAN) umožní pripojenie vášho počítača k internetu cez bezdrôtovú siet’, kde existuje pokrytie pre mobilné telefóny. V niektorých krajinách alebo regiónoch siet’ WWAN nemusí byt’ k dispozícii. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 75 N Zasunutie karty SIM Ak chcete použit’ funkciu bezdrôtovej siete WAN, musíte vložit’ kartu SIM do držiaka karty SIM vášho počítača. Vaša karta SIM je obsiahnutá v základnej karte veľkosti kreditnej karty. ✍ Podľa vašej krajiny a modelu je možné, že dostanete ponuku od operátora telekomunikácií, ktorého vybral VAIO. V tomto prípade karta SIM bude v kartónovej krabičke od operátora SIM alebo už bude založená v držiaku karty SIM. Ak karta SIM nie je priložená k vášmu počítaču, môžete si jednu zaobstarat’ od svojho operátora telekomunikácií. Vloženie karty SIM 1 Vypnite počítač. 2 Otvorte kryt karty SIM na spodnej strane počítača.