Views
3 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie rýchleho prístupu na internet n 46 N Opustenie funkcie rýchleho prístupu na internet ! Pred spustením operačného systému Windows musíte ukončit’ funkciu rýchleho prístupu na internet. Funkciu rýchleho prístupu na internet môžete ukončit’ niektorým z nasledujúcich spôsobov: ❑ Kliknite na ikonu v ľavom dolnom rohu obrazovky. ❑ Stlačte tlačidlo WEB. ❑ Stlačte spínač napájania na vašom počítači. Podrobné informácie o používaní a obmedzeniach funkcie rýchleho prístupu na internet získate kliknutím na ikonu nachádzajúcu sa v pravom dolnom rohu obrazovky. Poznámky k používaniu funkcie rýchleho prístupu na internet Keď je aktívna funkcia rýchleho prístupu na internet, nemôžete používat’: ❑ tlačidlo ASSIST. ❑ kláves Scr Lk v kombinácii s klávesom Fn ako skratku. ❑ žiadny port okrem portov DC IN, LAN, USB a konektora slúchadiel. ❑ zásuvku „Memory Stick Duo“ a zásuvku na pamät’ové karty SD. ❑ funkciu bezdrôtovej siete WAN (k dispozícii len pre vybrané modely).

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie vstavanej kamery n 47 N Používanie vstavanej kamery Váš počítač je vybavený vstavanou kamerou. Pomocou komunikačného softvéru, ako je napríklad Windows Live Messenger, môžete uskutočnit’ videohovor cez Internet. Podrobné informácie o používaní softvéru nájdete v súbore pomocníka vášho softvéru. ✍ Indikátor vstavanej kamery svieti počas používania vstavanej kamery. Softvér inštalovaný vo vašom počítači môže závisiet’ od konfigurácie vášho počítača. Uskutočnenie videohovoru pomocou programu Windows Live Messenger 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a Windows Live Messenger. ✍ Ak chcete uskutočnit’ videohovor, musíte sa prihlásit’ do programu Windows Live Messenger. Zobrazenie obrázkov zo vstavanej kamery 1 Kliknite na položky Štart, Všetky programy, ArcSoft Webcam Suite a WebCam Companion 4. 2 Kliknite na tlačidlo Capture. ✍ Ak sa vám nepodarí nahrat’ dobrý obraz, napríklad zobrazené zosnímané obrázky nie sú hladké, kliknite na aktuálne rozlíšenie nahrávania obrazu v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky a znížte rozlíšenie.