Views
1 month ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 30 N Kontrola kapacity batérie Kapacita batérie sa postupne znižuje počtom nabití alebo dĺžkou používania batérie. Ak chcete predĺžit’ životnost’ batérie, skontrolujte kapacitu batérie a zmeňte nastavenia batéria. Ako skontrolovat’ kapacitu batérie 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na Manažment napájania (Power Management) a Batéria (Battery). ✍ Môžete navyše zapnút’ funkciu starostlivosti o batériu, aby sa životnost’ batéria predĺžila.

Začíname > Používanie batérie n 31 N Predĺženie trvania batérie Počas napájania počítača z batérie môžete predĺžit’ dobu jej trvania použitím nasledujúcich metód. ❑ Znížte jas obrazovky LCD vášho počítača. ❑ Používajte režim šetrenia energiou. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 33). ❑ Zmeňte nastavenie šetrenia energiou pomocou možností napájania Možnosti napájania. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie funkcie Správa napájania VAIO (strana 130). ✍ Postupujte podľa krokov v časti Kontrola kapacity batérie (strana 30) a prečítajte si podrobné informácie o predĺžení životnosti batérie v súbore pomocníka.