Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 28 N Nabíjanie batérie Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá. Ako nabíjat’ batériu 1 Batériu nainštalujte. 2 Počítač pripojte k zdroju napájania pomocou napájacieho adaptéru. Počas nabíjania batérie bude svietit’ kontrolné svetlo nabíjania. Keď batéria dosiahne úroveň nabitia blízko maximálnej úrovne nabitia, ktorú ste zvolili, indikátor nabíjania zhasne. Stav indikátora nabíjania Svieti oranžovou farbou Bliká spolu so zeleným kontrolným svetlom napájania Bliká spolu s oranžovým kontrolným svetlom napájania Rýchlo bliká oranžovou farbou Význam Batéria sa nabíja. Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Štandardný režim) Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Režim spánku) Došlo ku chybe batérie z dôvodu zlyhania alebo odistenia batérie. ! Batériu nabite, ako je popísané v tejto príručke od prvého nabitia batérie.

Začíname > Používanie batérie n 29 N ✍ Batériu nechávajte v počítači, kým je priamo pripojený na siet’ové napájanie. Počas používania počítača sa batéria ďalej nabíja. Keď je batéria takmer vybitá a obe kontrolné svetlá, nabíjania aj napájania, blikajú, mali by ste zapojit’ napájací siet’ový adaptér, aby sa batéria dobila alebo vypnút’ počítač a nainštalovat’ úplne nabitú batériu. Počítač je vybavený lítium-iónovou batériou, ktorá sa dá kedykoľvek opätovne nabit’. Nabitie čiastočnej vybitej batérie nemá vplyv na životnost’ batérie. V prípade používania niektorých softvérových aplikácií a periférnych zariadení sa počítač nemusí uviest’ do režimu dlhodobého spánku, a to dokonca ani vtedy, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Aby ste sa vyhli strate dát pri používaní napájania z batérie, mali by ste vaše dáta často ukladat’ a manuálne aktivovat’ niektorý režim nízkej spotreby ako napr. režim spánku alebo režim dlhodobého spánku. Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené dáta. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Aby ste sa vyhli strate dát, mali by ste ich často ukladat’. Použitie rozširujúcej batérie ❑ ❑ Ak je k počítaču pripojená rozširujúca batéria, najprv sa nabije hlavná batéria na cca. 80 % svojej kapacity. Potom sa začne nabíjat’ rozširujúca batéria na cca. 80 % svojej kapacity. Keď sú obidve batérie nabité na cca. 80 %, začne sa nabíjat’ hlavná batéria na 100 %. Potom sa začne nabíjat’ rozširujúca batéria na 100 %. Ak je k počítaču pripojená rozširujúca batéria, najprv sa využije energia rozširujúcej batérie. Energia hlavnej batérie sa začne využívat’ až po vyčerpaní rozširujúcej batérie.