Views
9 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 22 N Používanie batérie Batéria je v čase odovzdania už nainštalovaná v počítači, ale nie je úplne nabitá. ! Nepoužívajte svoj počítač bez nainštalovania batérie, môže to spôsobit’ poruchu počítača. Inštalácia/vybratie batérie ✍ Batériu, ktorá bola nainštalovaná v čase kúpy, budeme na niektorých miestach tohto návodu nazývat’ hlavnou batériou, aby sme ju odlíšili od rozširujúcej batérie (dodávanej s vybranými modelmi). Podrobné pokyny pre pripojenie a nabíjanie rozširujúcej batérie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašou rozširujúcou batériou. Ako nainštalovat’ batériu 1 Počítač vypnite, zatvorte kryt obrazovky LCD a odpojte napájací adaptér, ak bol zapojený. 2 Odskrutkujte dve skrutky (1), posuňte spodný kryt v smere šípky (2) a odnímte ho. ! Buďte opatrní, aby ste nestratili skrutky. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vodičov a výstupkov za spodným krytom.

Začíname > Používanie batérie n 23 N 3 Zasuňte batériu do priečinku pre batérie v smere šípky. 4 Batériu zatlačte do priestoru na batériu, kým sa výstupok (3) kliknutím nezaistí na svojom mieste.