Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n128 N Ako odstránit’ heslo Windows 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na Používateľské kontá. 4 Kliknite na Odstránit’ heslo. 5 Do poľa Aktuálne heslo zadajte aktuálne heslo, ktoré chcete odstránit’. 6 Kliknite na Odstránit’ heslo.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie VAIO Control Center n129 N Používanie VAIO Control Center Nástroj VAIO Control Center vám umožňuje pristupovat’ k systémovým informáciám a špecifikovat’ preferencie pre správanie systému. Ako používat’ VAIO Control Center 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Zvoľte požadovanú ovládaciu položku a zmeňte nastavenia. 3 Po skončení kliknite na OK. Nastavenie požadovanej položky sa zmení. ✍ Ďalšie informácie o každej možnosti nájdete v pomocníkovi VAIO Control Center. Ak otvoríte VAIO Control Center ako štandardný používateľ, niektoré riadiace položky nebudú viditeľné.