Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Pripojenie

Začíname > Pripojenie napájacieho zdroja n 20 N Pripojenie napájacieho zdroja Ako napájací zdroj pre počítač sa dá použit’ napájací adaptér alebo nabíjateľná batéria. Pred prvým použitím počítača musíte pripojit’ napájací adaptér k svojmu počítaču. ! Nepoužívajte svoj počítač bez nainštalovania batérie, môže to spôsobit’ poruchu počítača. Používanie napájacieho adaptéra Pokiaľ je počítač priamo pripojený na siet’ové napájanie a batéria je nainštalovaná, používa sa napájanie z napájacej zásuvky. ✍ Používajte iba napájací adaptér dodaný s vaším počítačom. Ako používat’ napájací adaptér 1 Jeden koniec napájacieho kábla (1) zapojte do napájacieho adaptéru (3). 2 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky (2). 3 Zapojte kábel z napájacieho adaptéra (3) do port DC IN (4) na počítači. ! Tvar konektoru DC In sa líši v závislosti od siet’ového adaptéru.

Začíname > Pripojenie napájacieho zdroja n 21 N ✍ Na úplné odpojenie počítača od siet’ového napájania vytiahnite napájací adaptér z napájacej zásuvky. Zabezpečte, aby bola napájacia zásuvka dobre prístupná. Ak zamýšľate počítač nepoužívat’ dlhšiu dobu, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku. Pozrite Používanie režimu dlhodobého spánku (strana 35).