Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 84 N ❑ ❑ Funkcia BLUETOOTH nemusí fungovat’ s iným zariadením v závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používanej výrobcom. Pripojenie viacerých zariadení BLUETOOTH k vášmu počítaču môže spôsobit’ zahltenie komunikačného kanálu, čo môže viest’ k slabému výkonu zariadení. Je to normálny jav vyskytujúci sa v spojitosti s technológiou BLUETOOTH a neznamená poruchu funkcie.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 85 N Používanie autentifikácie odtlačkom prsta Váš počítač môže byt’ vybavený snímačom odtlačkov prstov, aby vám poskytol zvýšené pohodlie. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Po zaregistrovaní vášho odtlačku prsta/vašich odtlačkov prstov funkcia autentifikácie odtlačkom prsta ponúka: ❑ Náhrada za zadanie hesla pri prihlasovaní sa do systému Windows (strana 89) Ak ste pre váš používateľský účet zaregistrovali vaše odtlačky prstov, pri prihlasovaní sa do Windows môžete zadanie hesla nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta. ❑ Website Log On na rýchly prístup k webovým stránkam Po uložení vašich používateľských informácií (používateľské účty, heslá atď.) do databázy Website Log On môžete zadanie informácií potrebných na prístup k webovým stránkam chráneným heslom nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta. Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi TrueSuite. ✍ Kliknutím na Štart, Všetky programy, TrueSuite a TrueSuite otvorte súbor pomocníka. ❑ ! Funkcia Website Log On sa nemusí dat’ použit’ v závislosti od webu, na ktorý pristupujete. Funkcia Quick Launch na rýchly prístup k aplikáciám Funkcia Quick Launch je k dispozícii na vašom počítači na spúšt’anie vašej preferovanej aplikácie (spustiteľného súboru), ktorá je priradená jednému z vašich prstov s registrovaným odtlačkom. Po priradení aplikácie vášmu prstu sa priradená aplikácia dá jednoducho spustit’ prejdením vaším prstom po snímači odtlačkov prstov.