Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n176 N ❑ ❑ Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Systém a zabezpečenie a Možnosti napájania. 3 Kliknite na Zmenit’ nastavenia plánu pre aktuálny plán napájania. 4 Kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania. 5 Dvakrát kliknite na Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia a Režim úspory energie. 6 Vyberte Maximálny výkon v rozbaľovacom zozname. Ak ste vypli funkciu bezdrôtovej siete LAN na obrazovke nastavení BIOS, nemôžete sa pripojit’ na prístupové body bezdrôtových sietí. Ak chcete zapnút’ túto funkciu, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 131). Čo mám robit’, ak nemôžem pristupovat’ k Internetu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte nastavenia prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či váš počítač a prístupový bod sú navzájom spojené. Počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Skontrolujte, či je váš počítač správne nakonfigurovaný na prístup k Internetu. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na prístupový bod k bezdrôtovej LAN? (strana 175). Ak ste vypli funkciu bezdrôtovej siete LAN alebo port LAN na obrazovke nastavení BIOS, nemôžete sa pripojit’ na Internet pomocou bezdrôtovej siete alebo siete LAN. Ak chcete zapnút’ túto funkciu alebo port, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 131).

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n177 N Prečo je prenos dát pomalý? ❑ ❑ ❑ ❑ Prenosová rýchlost’ bezdrôtovej LAN je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi. Medzi ostatné faktory patria konfigurácie zariadení, podmienky šírenia rádiového signálu a kompatibilita softvéru. Na maximalizovanie rýchlosti prenosu dát počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Ak používate prístupový bod k bezdrôtový LAN zariadenie môže byt’ dočasne pret’ažené v závislosti od toho, koľko iných zariadení cezeň komunikuje. Ak sa váš prístupový bod ruší s inými prístupovými bodmi, zmeňte jeho kanál. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na prístupový bod k bezdrôtovej LAN? (strana 175). Ako sa môžem vyhnút’ prerušeniam prenosu dát? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Keď je váš počítač pripojený k prístupovému bodu, pri prenose veľkých súborov alebo keď je počítač v blízkosti mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových telefónov môže dochádzat’ k prerušeniam prenosu dát. Počítač presuňte bližšie k prístupovému bodu. Skontrolujte, či je pripojenie prístupového bodu neporušené. Zmeňte kanál prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na prístupový bod k bezdrôtovej LAN? (strana 175).