Views
9 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 52 N Poznámky týkajúce sa používania optickej jednotky Poznámky o zapisovaní dát na disk ❑ ❑ ❑ ❑ Používajte iba okrúhle disky. Nepoužívajte disky akéhokoľvek iného tvaru (hviezda, srdce, karta a pod.), keďže tieto môžu poškodit’ vašu optickú jednotku. Počas toho, ako optická jednotka zapisuje dáta na disk, do počítača nenarážajte ani ním netraste. Počas toho, ako optická jednotka zapisuje dáta na disk, nepripájajte ani neodpájajte napájací kábel siet’ového adaptéra. Počítač nepripájajte k (voliteľnému) replikátoru portov a ani ho od neho neodpájajte, kým optická jednotka zapisuje dáta na disk. Poznámky o prehrávaní diskov Na dosiahnutie optimálneho výkonu pri prehrávaní diskov by ste mali dodržiavat’ nasledujúce odporúčania: ❑ Niektoré prehrávače CD a optické jednotky v počítačoch nemusia byt’ schopné prehrávat’ zvukové CD vytvorené na médiách CD-R alebo CD-RW. ❑ Niektoré prehrávače DVD a optické jednotky v počítačoch nemusia byt’ schopné prehrávat’ DVD vytvorené na médiách DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW alebo DVD-RAM. ❑ Ak je počítač vybavený mechanikou pre disky Blu-ray, na vašom počítači je možné prehrávat’ disky Blu-ray. Niektoré druhy obsahu na diskoch Blu-ray sa však nemusia dat’ prehrat’ na vašom počítači alebo počas prehrávania disku Blu-ray sa počítač môže stat’ nestabilný. Na normálne prehrávanie takého obsahu stiahnite a nainštalujte pomocou nástroja VAIO Update najnovšie aktualizácie softvéru na prehrávanie diskov Blu-ray. Pokyny, ako používat’ VAIO Update, pozrite Aktualizácia vášho počítača (strana 36). ❑ V závislosti od systémového prostredia môžete počas prehrávania AVC HD pozorovat’ výpadky zvuku a/alebo snímok. ❑ Počas prehrávania disku počítač neuvádzajte do niektorého z režimov nízkej spotreby.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 53 N Poznámky o regionálnych kódoch Na diskoch alebo baleniach je vyznačený kód regiónu, ktorý indikuje, v ktorom regióne a na akom type prehrávača sa disk dá prehrat’. Ak kód regiónu označuje „all“, znamená, že disk sa dá prehrávat’ vo väčšine regiónov sveta. Ak sa kód regiónu vášho bydliska líši od označenia na štítku, disk nemôžete prehrat’ na svojom počítači. Kód regiónu vášho bydliska nájdete v nasledujúcej tabuľke. Oblast’ bydliska Kód regiónu Oblast’ bydliska Kód regiónu Oblast’ bydliska Kód regiónu Afrika 5 Austrália* 4 Čína 6 Európa 2 Hongkong* 3 India* 5 Indonézia* 3 Japonsko* 2 Kórea 3 Kuvajt* 2 Malajzia* 3 Nový Zéland* 4 Filipíny* 3 Rusko 5 Saudská Arábia* 2 Singapur* 3 Juhoafrická republika* 2 Taiwan 3 Thajsko* 3 Spojené Arabské Emiráty* 2 Vietnam 3 * Optickej jednotke vo vašom počítači pôvodne nie je priradený kód regiónu.