Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 16 N Ľavá strana A Konektor na slúchadlá (strana 108) B Optická jednotka (strana 48) C Otvor na manuálne vysunutie podávača (strana 183)

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 17 N Spodok (so spodným krytom) A Vetracie otvory B Kryt konektora replikátora portov (strana 102) C Kryt konektora rozširujúcej batérie *1 D Vypínač batérie (strana 27), (strana 172) E Kryt karty SIM *2 (strana 74) F Spodný kryt *1 *2 Podrobné pokyny pre pripojenie rozširujúcej batérie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašou rozširujúcou batériou. Ak je k počítaču pripojená rozširujúca batéria, kryt konektora si uschovajte pre použitie v budúcnosti. Iba vybrané modely.