Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie klávesnice n 42 N Zmena nastavení podsvietenej klávesnice Ak je váš počítač vybavený podsvietenou klávesnicou, môžete nastavit’ automatické zapínanie podsvietenia podľa intenzity okolitého svetla. Navyše môžete určit’ čas nečinnosti, po ktorej sa podsvietenie klávesnice vypne. Zmena nastavení podsvietenej klávesnice 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na položky Klávesnica a myš (Keyboard and Mouse) a Podsvietená klávesnica (Backlit Keyboard). ✍ Intenzitu okolitého svetla meria snímač okolitého svetla. Zakrytie snímača intenzity okolitého osvetlenia môže spôsobit’, že sa podsvietenie klávesnice zapne.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie dotykového panelu n 43 N Používanie dotykového panelu Pomocou dotykového panelu môžete ukazovat’, zvolit’, presúvat’ a posúvat’ sa po objektoch na obrazovke. Činnost’ Popis Ukázanie Posúvajte váš prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt. Kliknutie Jeden krát stlačte ľavé tlačidlo (3). Dvojité kliknutie Stlačte ľavé tlačidlo dvakrát po sebe. Kliknutie pravým tlačidlom Jeden krát stlačte pravé tlačidlo (4). U mnohých aplikácií sa týmto úkonom zobrazí krátka ponuka programu (ak je k dispozícii). Potiahnutie Posúvajte váš prst po dotykovom paneli, pričom zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo. Posúvanie Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte váš prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu. Posúvajte prst pozdĺž spodného okraja, čím sa budete posúvat’ vodorovne. Po začatí vertikálneho alebo horizontálneho posúvania môžete prstom pohybovat’ po dotykovom paneli v krúžku bez toho, že by ste museli dvíhat’ prst z dotykového panela (funkcia posúvania je k dispozícii iba u aplikácií, ktoré podporujú túto funkciu posúvania po paneli). Listovanie Posuňte dva prsty po čiare rýchlym pohybom na dotykovom paneli. Vo webovom prehliadači alebo prezerači obrázkov môžete listovat’ dozadu pohybom doľava alebo dopredu pohybom doprava. Štipnutie V niektorých softvérových aplikáciách môžete štipnutím dvomi prstami na dotykovom paneli zväčšovat’ obraz. Ak chcete obraz zväčšit’, odďaľujte od seba prsty, ak chcete zmenšit’, približujte ich k sebe. ✍ Dotykový panel môžete vypnút’/zapnút’ stlačením klávesov Fn+F1. Nastavenia dotykového panela môžete zmenit’ aj v aplikácii VAIO Control Center. ! Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete bez pripojenia myši, na operácie ukazovania budete môct’ používat’ iba klávesnicu.