Views
9 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 54 N Ak prehrávate disk DVD s videom na vašom počítači, pred vložením disku vykonajte nasledujúce kroky: 1 Kliknite na Štart a Počítač. 2 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu optickej jednotky a zvoľte Vlastnosti. 3 Kliknite na záložku Hardvér. 4 V zozname Všetky diskové jednotky vyberte svoju optickú diskovú jednotku a kliknite na tlačidlo Vlastnosti. 5 Kliknite na kartu Oblast’ disku DVD. 6 V zozname vyberte príslušnú oblast’ a kliknite na tlačidlo OK. ! Počet možných zmien kódu regiónu je obmedzený. Ak prekročíte tento počet, kód regiónu sa natrvalo priradí jednotke a nebude ho možné menit’ znova. Prekonfigurovanie počítača nevynuluje toto počítadlo. Prípadné komplikácie spôsobené zmenou nastavenia kódu regiónu jednotky nie sú kryté zárukou.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 55 N Prehrávanie diskov Prehrávanie disku 1 Vložte disk do optickej jednotky. ! Pred prehrávaním disku zapojte siet’ový adaptér ku počítaču a zatvorte všetky prebiehajúce softvérové aplikácie. 2 Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na Štart, Všetky programy a potom na požadovaný softvér na prehrávanie disku. Pokyny, ako softvér používat’, nájdete v pomocníkovi vášho softvéru. Kopírovanie súborov na disky Ako skopírovat’ súbory na disk 1 Vložte zapisovateľný disk do optickej jednotky. ! Pred kopírovaním súborov na disk zapojte siet’ový adaptér ku počítaču a zatvorte všetky prebiehajúce softvérové aplikácie. 2 Ak sa nič nezobrazí na pracovnej ploche, kliknite na Štart, Všetky programy a potom na požadovaný softvér na napaľovanie, ktorým skopírujete súbory na disk. Pokyny, ako softvér používat’, nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.