Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami n 44 N Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami Váš počítač je vybavený špeciálnymi tlačidlami na pomoc s používaním určitých funkcií počítača. Tlačidlo so špeciálnou funkciou Tlačidlo ASSIST Tlačidlo WEB Tlačidlo VAIO Tlačidlo na vysunutie podávača Funkcie Keď je váš počítač zapnutý, spustí aplikáciu VAIO Care. Keď je počítač vypnutý, stlačenie tlačidla ASSIST spustí nástroj Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikáciu Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) môžete použit’ na obnovenie počítača v prípade núdze, napríklad ak nie je možné naštartovat’ systém Windows. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (strana 38). Keď je počítač v normálnom režime, v predvolenom nastavení tlačidlo WEB spustí internetový prehliadač. Keď je počítač vypnutý, stlačenie tlačidla WEB aktivuje funkciu rýchleho prístupu na internet a spustí internetový prehliadač používaný s touto funkciou. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie funkcie rýchleho prístupu na internet (strana 45). ! Tlačidlo WEB je neúčinný, kým je váš počítač v režime spánku alebo v režime dlhodobého spánku. Vykoná predvolenú úlohu, ktorá bola priradená tlačidlu. Pôvodné priradenie úloh môžete zmenit’ pomocou VAIO Control Center. Vysunie podávač optickej jednotky.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie rýchleho prístupu na internet n 45 N Používanie funkcie rýchleho prístupu na internet Funkcia rýchleho prístupu na internet vám umožní okamžitý prístup k internetu aj bez spustenia operačného systému Windows. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Aktivovanie funkcie rýchleho prístupu na internet Na aktivovanie funkcie rýchleho prístupu na internet musí byt’ počítač vypnutý. Aktivovanie funkcie rýchleho prístupu na internet 1 Stlačte tlačidlo WEB na počítači. 2 Postupujte podľa pokynov sprievodcu na počiatočné nastavenie. Po dokončení počiatočného nastavenia najbližšie stlačenie tlačidla WEB spustí internetový prehliadač používaný s funkciou rýchleho prístupu na internet.