Views
3 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 24 N 5 Nasaďte kryt. Skontrolujte, či sú všetky výstupky zasunuté na svoje miesto, a potlačte kryt v smere šípky. 6 Vrát’te a dotiahnite vybraté skrutky.

Začíname > Používanie batérie n 25 N Ako vybrat’ batériu ! Ak je váš počítač zapnutý, nie je pripojený k napájaciemu adaptéru a vyberiete batériu, stratíte všetky neuložené dáta. 1 Počítač vypnite, zatvorte kryt obrazovky LCD a odpojte napájací adaptér, ak bol zapojený. 2 Odskrutkujte dve skrutky (1), posuňte spodný kryt v smere šípky (2) a odnímte ho. ! Buďte opatrní, aby ste nestratili skrutky.