Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Varovné indikátory a

Varovné indikátory a zprávy Displej zabudované diagnostiky Pokud se na displeji fotoaparátu objeví kód začínající některým písmenem abecedy, přepnul se fotoaparát do režimu autodiagnostiky. Poslední dvě číslice (místo označení ss) se mění v závislosti na stavu fotoaparátu. Nepodaří-li se vám problém vyřešit po několikerém vyzkoušení následujících nápravných opatření, obraťte se na vašeho dodavatele Sony nebo místní servisní středisko Sony. E C:32:ss • Došlo k problému s mechanikou fotoaparátu. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte. C:13:ss • Fotoaparát nemůže číst nebo zapisovat data na kartu „Memory Stick Duo”. Kartu „Memory Stick Duo” vložte několikrát znovu. • Objevila se chyba při formátování Alba. Nebo je vložena nezformátovaná karta „Memory Stick Duo”. Naformátujte kartu „Memory Stick Duo” (strana 54). • Vloženou kartu „Memory Stick Duo” nelze ve fotoaparátu použít nebo jsou poškozena data. Vložte novou kartu „Memory Stick Duo” (strana 97). C:91:ss • Při přenosu hudebních souborů zpočítače se objevila chyba z důvodu rozpojení USB kabelu nebo jiný problém. Proveďte funkci [Format Music] (strana 57). Po provedení funkce [Format Music] budou všechny uložené hudební soubory vymazány. Přeneste hudební soubory pomocí přiložené aplikace znovu. 94 CZ E:61:ss E:91:ss • Došlo k selhání fotoaparátu. Stiskněte tlačítko RESET (strana 83), a pak fotoaparát znovu zapněte. Zprávy Zobrazí-li se následující varovné zprávy, postupujte podle pokynů v tabulce. • Kapacita akumulátoru je nízká. Nabijte akumulátor (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”). Podle podmínek používání nebo typu akumulátoru může indikátor začít blikat, i když ještě zbývá 5 až 10 minut provozu. For „InfoLITHIUM” battery only • Vložený akumulátor není typu „InfoLITHIUM”. No Memory Stick • Vložte kartu „Memory Stick Duo” (t krok 3 v části „Nejdříve si přečtěte”). System error • Vypněte a znovu zapněte fotoaparát (t krok 2 v části „Nejdříve si přečtěte”). Memory Stick error • Vloženou kartu „Memory Stick Duo” není možné ve fotoaparátu použít (strana 97). • Karta „Memory Stick Duo” je poškozená. • Kontakty karty „Memory Stick Duo” jsou znečištěné. • Vložte kartu „Memory Stick Duo” správně (t krok 3 v části „Nejdříve si přečtěte”).

Memory Stick type error • Vloženou kartu „Memory Stick Duo” není možné ve fotoaparátu použít (strana 97) Cannot record • Fotoaparát nemůže zapisovat snímky do zvolené složky. Zvolte jinou složku (strana 55). Format error • Zformátujte médium znovu (strana 54). File error • Při prohlížení snímku došlo k chybě. Memory Stick locked • Používáte-li kartu „Memory Stick Duo” s přepínačem ochrany proti zápisu apřepínač je v poloze LOCK. Nastavte přepínač do polohy pro záznam (strana 97) No memory space • Vymažte nepotřebné snímky nebo soubory (t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”). File protect • Odstraňte ochranu (strana 47). Image size over • Snažíte se přehrát snímek s velikostí, kterou nelze ve fotoaparátu zobrazit. Invalid operation • Snažíte se přehrát soubor, který byl vytvořen na jiném zařízení. Read only memory • Fotoaparát nemůže zapisovat nebo mazat snímky na této kartě „Memory Stick Duo”. No file in this folder • Ve složce nejsou uloženy žádné snímky. • Při kopírování z počítače jste nepostupovali správně (strana 69). Folder error • Na kartě „Memory Stick Duo” již existuje složka se stejnými prvním třemi číslicemi (Například: 123MSDCF a 123ABCDE). Zvolte jinou složku nebo vytvořte novou (strana 54). Cannot create more folders • Na kartě „Memory Stick Duo” již existuje složka s názvem začínajícím čísly „999”. V takovém případě nelze vytvořit další složku. (Indikátor varování před roztřesením) • Z důvodu nedostatečného osvětlení může dojít k otřesům fotoaparátu. Použijte blesk, upevněte fotoaparát na stativ nebo jinak zajistěte nehybnost přístroje. Turn the power off and on again • Problém s objektivem způsobil chybu. Album error • Objevila se chyba v Albu. Zformátujte album. (V případě formátování vezměte na vědomí, že všechna data, včetně chráněných snímků v Albu budou vymazána.) Řešení problémů 95 CZ