Views
2 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

• Kartu „Memory

• Kartu „Memory Stick Duo” nepoužívejte nebo neukládejte v následujících podmínkách: – V místech s vysokou teplotou, například v horkých místnostech nebo automobilu zaparkovaném přímo na slunci. – V místech vystavených přímému záření slunce. – Ve vlhkých místech nebo v místech spřítomností korozívních látek. Poznámky k používání adaptéru Memory Stick Duo (dodávané příslušenství) • Pro používání karty „Memory Stick Duo” vzařízeních kompatibilních s „Memory Stick” nejprve vložte kartu „Memory Stick Duo” do adaptéru Memory Stick Duo. Pokud vložíte kartu „Memory Stick Duo” do zařízení kompatibilního s „Memory Stick” bez adaptéru Memory Stick Duo, nebude možné ji ze zařízení vyjmout. •Při vkládání karty „Memory Stick Duo” do adaptéru Memory Stick Duo se ujistěte, že je karta „Memory Stick Duo” vložena správným směrem, a pak ji zcela zasuňte. Při nesprávném vložení může dojít k selhání funkce. •Při používání karty „Memory Stick Duo” vložené do adaptéru Memory Stick Duo vzařízení kompatibilním s „Memory Stick” se ujistěte, že je karta „Memory Stick Duo” vložena správným směrem. Vezměte prosím na vědomí, že nesprávné použití může poškodit zařízení. • Adaptér Memory Stick Duo nevkládejte do zařízení kompatibilního s „Memory Stick” bez vložené karty „Memory Stick Duo”. Mohlo by dojít k poruše přístroje. Poznámky k používání karty „Memory Stick PRO Duo” (není součástí příslušenství) • Pro správnou funkci v tomto fotoaparátu byly vyzkoušeny karty „Memory Stick PRO Duo” s kapacitou až 2 GB. 98 CZ

Poznámky k akumulátoru „InfoLITHIUM” Fotoaparát vyžaduje použití akumulátoru „InfoLITHIUM” (typ T). Co to je akumulátor „InfoLITHIUM”? Akumulátor „InfoLITHIUM” je lithiumiontový akumulátor vybavený funkcemi pro výměnu informací souvisejících s provozními podmínkami mezi akumulátorem a fotoaparátem. Akumulátor „InfoLITHIUM” počítá spotřebu energie podle provozních podmínek fotoaparátu a zbývající doba provozu na akumulátor v minutách se zobrazuje na displeji fotoaparátu. Poznámky k nabíjení akumulátoru Doporučujeme nabíjet akumulátor při okolní teplotě mezi 10 až 30 °C. Při dobíjení akumulátoru mimo tento teplotní rozsah nemusí být dobití dostatečně účinné. Efektivní používání akumulátoru • Výkon akumulátoru se při nízké okolní teplotě snižuje. To znamená, doba provozu na akumulátor v chladných prostorech bude menší. Pro zajištění delší doby provozu na akumulátor doporučujeme následující: – Vložte si akumulátor do kapsy v blízkosti těla, aby se zahřál, a nasaďte jej do fotoaparátu těsně předtím, než budete pořizovat snímky. •Při častém používání blesku nebo zoomu se akumulátor vybije rychleji. •Mějte vždy po ruce několik akumulátorů, jejichž celková kapacita představuje dvoj nebo trojnásobek předpokládané doby fotografování apřed pořízením skutečných snímků pořiďte zkušební záznam. • Nevystavujte akumulátor působení vody. Akumulátor není vodotěsný. • Nenechávejte akumulátor na místech s vysokou teplotou, například v autě nebo na přímém slunečním záření. O indikátoru zbývajícího času akumulátoru Přestože indikátor zbývajícího času akumulátoru zobrazuje dostatek energie k provozu, může dojít k vypnutí napájení. Akumulátor zcela vybijte a znovu nabijte, aby indikátor ukazoval správné hodnoty. Mějte však na paměti, že správná indikace akumulátoru se neobnoví při dlouhodobém použití při vysokých okolních teplotách nebo pokud akumulátor ponecháte odložen v plně nabitém stavu nebo pokud akumulátor používáte často. Jak akumulátor skladovat • Pokud nepoužíváte akumulátor delší dobu, plně jej nabijte, a pak úplně vybijte ve fotoaparátu jednou ročně před uložením v suchém a chladném místě. Toto nabíjení a použití proveďte jednou ročně pro zachování funkce akumulátoru. • Pro úplné vybití akumulátoru ve fotoaparátu nechte běžet Slide Show (strana 28), až do vypnutí fotoaparátu. • Abyste předešli znečistění kontaktů, zkratu atd., ukládejte akumulátor při přenášení nebo skladování v přiloženého pouzdře. O životnosti akumulátoru • Provozní životnost akumulátoru je omezená. Kapacita akumulátoru v průběhu provozní životnosti při dalším a dalším použití postupně klesá. Jakmile dojde ke značnému zkrácení provozní doby akumulátoru, může být důvodem tohoto stavu dosažení konce provozní životnosti akumulátoru. Zakupte si nový akumulátor. • Provozní životnost jednotlivých akumulátorů se různí v závislosti na podmínkách skladování a používání a na prostředí, v němž jsou používány. Ostatní 99 CZ