Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

• [USB Connect] je

• [USB Connect] je nastaveno na [PictBridge], přestože je fotoaparát připojen k zařízení, které není kompatibilní s PictBridge. Zkontrolujte zařízení. • Nelze navázat připojení. Odpojte a pak znovu připojte USB kabel. Objeví-li se na tiskárně chybová zpráva, podívejte se do návodu k obsluze dodávaného s tiskárnou. Enable printer to connect Connect to device No printable image Printer busy Paper error No paper Ink error Low Ink No Ink • Zkontrolujte tiskárnu. Printer error 96 CZ • Pokoušíte se vytisknout snímky před připojením tiskárny. Připojte tiskárnu kompatibilní s PictBridge • Pokoušíte se provést funkci [DPOF image] bez značek DPOF (Tisková značka) přiřazených ke snímkům. • Pokoušíte se provést funkci [All In This Folder] ve zvolené složce, která obsahuje pouze filmy. Videosekvence tisknout nelze. • Zkontrolujte tiskárnu. • Zkontrolujte, zda není snímek, který chcete vytisknout poškozen. • Přenos dat na tiskárnu ještě nebyl dokončen. Neodpojujte USB kabel. Processing • Tiskárna ruší aktuální tiskovou úlohu. Dokud není dokončena, nelze tisknout. Podle typu tiskárny to může nějakou dobu trvat.

Ostatní O kartách „Memory Stick” Karta „Memory Stick” je kompaktní přenosné záznamové médium z integrovaných obvodů. Typy karet „Memory Stick”, které je možné používat ve fotoaparátu jsou uvedeny v tabulce níže. Pro všechny funkce karet „Memory Stick” ovšem nemůže být zaručena správná funkce. Kontakty Typ karty „Memory Stick” Záznam/ Přehrávání Memory Stick (bez MagicGate) — Memory Stick (včetně MagicGate) — Memory Stick Duo (bez MagicGate) a Memory Stick Duo (včetně MagicGate) a *1*2 MagicGate Memory Stick — MagicGate Memory Stick Duo a *1 Memory Stick PRO — *1 Karty „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” a „Memory Stick PRO Duo” jsou vybaveny funkcí MagicGate. MagicGate je ochrana proti kopírování využívající technologie šifrování. Záznam/ přehrávání dat, které vyžadují funkce MagicGate, nemohou být tímto fotoaparátem prováděny. *2 Podporuje vysokorychlostní přenos dat pomocí paralelního rozhraní. • U karty „Memory Stick Duo” naformátované na počítači není zaručena funkce ve fotoaparátu. • Rychlost čtení/zápisu dat se liší v závislosti na kombinace karty „Memory Stick Duo” a používaného zařízení. Poznámky k používání karty „Memory Stick Duo” (není součástí příslušenství) • Pokud je posuvný přepínač ochrany proti zápisu v poloze LOCK, není možné zapisovat, editovat nebo mazat snímky na kartě. Přepínač pro ochranu proti zápisu Paměťový prostor Umístění anebo tvar přepínače ochrany proti zápisu se může na různých kartách „Memory Stick Duo”, které používáte lišit. •Při čtení nebo zápisu dat kartu „Memory Stick Duo” nevyjímejte. • K poškození obrazových dat může dojít v následujících případech. –Při vyjmutí karty „Memory Stick Duo” nebo vypnutí fotoaparátu během čtení nebo zápisu. –Při používání karty „Memory Stick Duo” v místech vystavených statické elektřině nebo elektrickému šumu. •Důležitá data doporučujeme zálohovat. •Při popisování karty netlačte na paměťovou oblast silou. • Na kartu „Memory Stick Duo” nebo na adaptér Memory Stick Duo nelepte žádné štítky. •Při přenášení nebo ukládání ukládejte kartu „Memory Stick Duo” do přiloženého pouzdra. • Kontaktů na kartě „Memory Stick Duo” se nedotýkejte rukou nebo kovovým předmětem. • Kartu „Memory Stick Duo” nevystavujte nárazům nebo ji neohýbejte. • Kartu „Memory Stick Duo”” nerozebírejte ani neupravujte. • Kartu „Memory Stick Duo” nevystavujte dešti. • Neponechávejte kartu „Memory Stick Duo” v dosahu malých dětí. Mohou ji nešťastnou náhodou spolknout. Ostatní 97 CZ