Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

74 CZ Tisk fotografií

74 CZ Tisk fotografií Jak tisknout fotografie Přímý tisk pomocí tiskárny kompatibilní s PictBridge (strana 75) Snímky můžete tisknout po připojení fotoaparátu přímo k tiskárně kompatibilní s PictBridge. Přímý tisk pomocí tiskárny kompatibilní s kartami „Memory Stick” Tisk pomocí osobního počítače Tisk v laboratoři (strana 79) Snímky můžete tisknout na tiskárně kompatibilní s kartami „Memory Stick”. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném k tiskárně. Snímky můžete zkopírovat do počítače pomocí dodávaného softwaru „PicturePackage” a vytisknout. Kartu „Memory Stick Duo” se snímky z vašeho fotoaparátu můžete přinést do fotografické laboratoře. Předem můžete označit snímky, které chcete vytisknout značkou (Tisková značka).

PHOTO MOVIE MODE Přímý tisk snímků pomocí tiskárny kompatibilní s PictBridge I když nemáte počítač, můžete tisknout snímky z vašeho fotoaparátu jeho přímým připojením k tiskárně kompatibilní sPictBridge. • „PictBridge” je založeno na standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) V režimu jednoho snímku Můžete vytisknout jeden snímek na list papíru. Fáze 1: Příprava fotoaparátu Připravte fotoaparát pro připojení k počítači pomocí USB kabelu. Pokud připojujete fotoaparát k tiskárně, která je rozeznána při nastavení [USB Connect] na [Auto], je Fáze 1 nepotřebná. Tlačítko (Index) Ovládací tlačítko Tlačítko MENU V režimu náhledů Na list papíru můžete vytisknout několik snímků ve zmenšené velikosti. Můžete si vytisknout sadu stejných snímků (1) nebo různých snímků (2). 1 2 • Doporučujeme použít plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér (dodávané příslušenství), abyste předešli vypnutí fotoaparátu v době tisku. 1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu. 2 Stiskněte ovládací tlačítko B pro volbu položky (Setup). Tisk fotografií • Funkce tisku náhledů nemusí být u některých tiskáren dostupná. • Kvalita snímků, které budou vytištěny v režimu náhledů se může lišit v závislosti na počítači. • Videosekvence nebo snímky uložené v Albu není možné vytisknout. • Pokud na displeji fotoaparátu bliká přibližně pět sekund indikátor (chybové hlášení), zkontrolujte připojenou tiskárnu. 3 Zvolte [ ] (Setup 2) pomocí V, 2 a pak zvolte [USB Connect] pomocí v/V/B. 4 Zvolte [PictBridge] pomocí B/v, a pak stiskněte z. Režim USB je nastaven. 75 CZ