Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Podrobnosti o

Podrobnosti o ovládání t strana 50 Date/Time Volba, jaký formát data nebo času se vloží do snímku. Zvolte před fotografováním. •Během fotografování se neobjevuje datum a čas, místo toho se zobrazuje indikátor . Datum a čas se zobrazí červeným písmem v pravém dolním rohu obrazovky pouze během přehrávání. Day&Time Do snímku se vloží datum, hodina a minuta. Date Do snímku se vloží rok, měsíc a den. • Datum je vkládáno ve zvoleném formátu. (t krok 2 v části „Nejdříve si přečtěte”) Off Datum ani čas se do snímku nevkládají. • Datum a čas není možné vložit do videosekvencí nebo snímků pořízených v režimu vícenásobné sekvenční expozice. • Vložené datum a čas nelze dodatečně vymazat. Red Eye Reduction Snižujte vznik jevu červených očí při používání blesku. Zvolte před fotografováním. On ( ) Snižuje vznik jevu červených očí. • Spustí se dvojitý nebo vícenásobný předblesk před pořízením snímku. Off Redukce jevu červených očí se nepoužije. • Jelikož trvá téměř sekundu, než dojte k otevření závěrky, držte fotoaparát pevně, abyste zabránili vlivu vibrací. A nedovolte, aby se pohybovaly fotografované objekty. • Redukce jevu červených očí nemusí mít požadovaný efekt v závislosti na individuálních rozdílech, vzdálenosti fotografovaných osob, pokud se fotografovaná osoba nedívá do blesku nebo na jiných podmínkách.

Podrobnosti o ovládání t strana 50 AF Illuminator Přisvětlení AF nahrazuje osvětlení pro jednodušší zaostření na objekt při slabém osvětlení. Přisvětlení AF emituje červené světlo, které umožňuje fotoaparátu snadněji zaostřit při namáčknutí tlačítka PHOTO, až do zablokování zaostření. V takové chvíli se zobrazí indikátor . ON Auto Off Přisvětlení AF se používá. Přisvětlení AF se nepoužívá. • Pokud přisvětlení AF nemá dostatečný dosah na objekt nebo je objekt nekontrastní, zaostření nebude provedeno. (Doporučená vzdálenost od objektu je přibližně 1,8 m (W)/2,1 m (T).) •Zaostření je dosaženo, jestliže světlo přisvětlení AF dosáhne na objekt, i když nesměřuje přímo na objekt. • Pokud je nastavena předvolba zaostření (strana 38), AF Illuminator nepracuje. •Rámeček oblasti AF se neobjeví. Indikátor , nebo bliká a AF pracuje s prioritou zaostření na objekt v blízkosti středu rámečku. •Přisvětlení AF nepracuje při zvoleném režimu scény (Režim soumrak), (Režim krajina), (Režim krátkých časů závěrky) nebo (Režim Ohňostroj). •Přisvětlení AF vyzařuje velmi ostré světlo. Přestože není nebezpečné, nedívejte se přímo do tohoto světla z malé vzdálenosti. Auto Review Zobrazuje zaznamenaný snímek přibližně dvě sekundy po pořízení statického snímku. (Pokud je [Hybrid Rec] nastaven na [Normal], zaznamenaný snímek nemůže být zobrazen.) On Off Automatické prohlížení je používáno. Automatické prohlížení je vypnuto. Použití obrazovky nastavení (Setup) 53 CZ