Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Použití obrazovky

Použití obrazovky nastavení (Setup) Použití položek nastavení Výchozí nastavení můžete změnit na obrazovce nastavení. Ovládací tlačítko Tlačítka v/V/b/B Tlačítko MENU Tlačítko z 1 Zapněte fotoaparát a tlačítkem MODE nastavte režim. 2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu. 3 Stiskněte ovládací tlačítko B pro volbu položky (Setup) (Nastavení). 4 Stiskněte ovládací tlačítka v/V/b/B pro volbu položek, které chcete nastavit. Rámeček zvolené položky se zobrazí žlutě. 5 Stiskněte z pro vstup do nastavení. Pro vypnutí obrazovky (Setup) stiskněte tlačítko MENU. Pro návrat do menu z obrazovky (Setup) opakovaně stiskněte ovládací tlačítko b. Zrušení nastavení (Setup) Zvolte [Cancel] (Zruš), pokud se objeví, a pak stiskněte ovládací tlačítko z. Pokud se neobjeví, zvolte znovu předchozí nastavení. • Nastavení je zachováno i při vypnutí přístroje. 50 CZ PHOTO MOVIE MODE

Camera Podrobnosti o ovládání t strana 50 Výchozí nastavení jsou označena . Hybrid Rec Během snímání v hybridním režimu zvolte, zda chcete zaznamenat předcházející videosekvenci nebo předcházející (následující) videosekvenci. Normal Pre Rec Zaznamená se pětisekundová videosekvence před pořízením statického snímku a třísekundová videosekvence po něm. Zaznamená se pětisekundová videosekvence před pořízením statického snímku. Digital Zoom Volba režimu digitálního zoomu. Pokud je nastaveno na [On], upraví fotoaparát stupnici na maximální zvětšení 3×. Je-li potřeba další zvětšení snímku, automaticky se aktivuje optický zoom. On ( ) Zvětšení snímku je nastaveno na maximálně 6×, ale kvalita snímku se snižuje. Off ( ) Digitální zoom se nepoužije. •Při stisknutí tlačítka zoomu se objeví následující stupnice zvětšení. Strana W představuje optickou část zoomu a strana T představuje digitální část zoomu. Použití obrazovky nastavení (Setup) Indikátor zvětšení zoomu. • Maximální zvětšení digitálního zoomu zahrnuje optický zoom. •Při použití digitálního zoomu se nezobrazuje rámeček oblasti zaostření AF. Indikátor , nebo bliká a AF pracuje s prioritou zaostření na objekt v blízkosti středu rámečku. • Na hranici mezi optickým a digitálním zoomem se může na chvíli zoomování zastavit. 51 CZ