Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

R Kontrolka /CHG

R Kontrolka /CHG (oranžová) (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”) REC: Kontrolka režimu záznamu (REC) (zelená) (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) PLAY: Kontrolka režimu přehrávání (PLAY) (zelená) (t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”) S Konektor DC IN Při používání adaptéru AC-LS5 (dodávané příslušenství) Zástrčka pro stejnosměrné napájení Značka v Do elektrické zásuvky Síťový adaptér Síťová šňůra T Kryt konektoru DC IN U Háček pro řemínek na zápěstí (t „Nejdříve si přečtěte”) V Kontrolka přístupu (t krok 4 v části „Nejdříve si přečtěte”) 16 CZ 1 2 3 4 6 7 8 5 9 0 qa A Blesk (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) B Objektiv C Kontrolka samospouště (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”)/ přisvětlení AF (53) D Reproduktor E Mikrofon F Víceúčelový konektor G Slot pro vkládání akumulátoru (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”) H Slot pro „Memory Stick Duo” (t krok 3 v části „Nejdříve si přečtěte”) I Kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo” (t krok 1 a 3 v části „Nejdříve si přečtěte”) J Závit pro stativ Používejte stativ se šroubem o délce menší než 5,5 mm.) V případě použití stativu se šroubem delším než 5,5 mm nebude možné fotoaparát pevně přitáhnout a může dojít k jeho poškození. K Páčka pro uvolnění akumulátoru (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”)

Stanice Cyber-shot Station Používá se pro nabíjení akumulátoru nebo připojení fotoaparátu k televizoru, počítači atd. Připojení Fotoaparát připojte podle vyobrazení. 1 Využijte fotoaparát naplno •Ujistěte se, že jste jej pevně zasunuli. . Vyjmutí Uchopte fotoaparát a stanici Cyber-shot Station podle vyobrazení a fotoaparát vyjměte. 234 A Konektor pro připojení fotoaparátu B Konektor A/V OUT (STEREO) (81) C Konektor (USB) (63) D Konektor DC IN (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”) •Ujistěte se, že je fotoaparát před vkládáním nebo vyjímáním ze stanice Cyber-shot Station vypnutý. 17 CZ