Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Podrobnosti o

Podrobnosti o ovládání t strana 32 • Podrobnosti o [Image Size] (Velikost snímku) t krok 4 v části „Nejdříve si přečtěte”. • Není možné měnit velikost videosekvencí, snímků z režimu vícenásobné sekvenční expozice nebo snímků uložených v Albu. •Při změně velikosti z menší na větší dochází ke zhoršení kvality obrazu. • Velikost nelze změnit na obrázek s poměrem stran 3:2. •Při změně velikosti snímků ve formátu 3:2 se bude ve snímku zobrazovat horní a dolní černý pruh. (Rotate) (Otočení) Otočení statického snímku. Otočení snímku. Viz následující postup. OK Určujte otočení. Viz následující postup. Cancel Zrušení otočení. 1 Zobrazení snímku, který chcete otočit. 2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu. 3 Zvolte [ ] (Rotate) pomocí ovládacích tlačítek b/B, pak stiskněte z. 4 Zvolte [ ] pomocí v, pak otočte obrázek pomocí b/B. 5 Zvolte [OK] pomocí v/V, pak stiskněte z. • Není možné otočit chráněné snímky, videosekvence nebo snímky z režimu vícenásobné sekvenční expozice. • I když otočíte snímky pořízené v Hybridním režimu, budou se zobrazovat v původní orientaci. •Otočení snímků pořízených jinými fotoaparáty se nemusí podařit. •Při prohlížení snímků na počítači nemusí být v závislosti na používaném softwaru brán ohled na informace o otočení snímku. (Setup) (Nastavení) Viz strana 50. 48 CZ

Podrobnosti o ovládání t strana 32 Trimming Ukládá zvětšený snímek (t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”) jako nový snímek. Trimming Return Viz následující postup. Zrušení oříznutí. 1 Během prohlížení se zoomem stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení menu. 2 Zvolte [Trimming] pomocí ovládacího tlačítka B, pak stiskněte z. 3 Zvolte velikost snímku pomocí tlačítek v/V, pak stiskněte z. Snímek je uložen a znovu je zobrazen původní snímek. •Oříznutý snímek je uložen jako nejnovější soubor ve zvolené složce pro záznam a původní snímek je zachován. • Kvalita oříznutých snímků se může zhoršit. • Snímek nelze oříznout na obrázek s poměrem stran 3:2. • Snímky uložené v Albu není možné oříznout. Používání menu 49 CZ