Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Používání

Používání samospouště Před provedením kroku 2 stiskněte v ( ) na ovládacím tlačítku. Stiskněte tlačítko PHOTO/MOVIE, kontrolka samospouště se rozbliká, ozve se pípnutí a pak se aktivuje spoušť (po přibližně 10 sekundách). Pro zrušení této funkce stiskněte znovu v. Indikátor samospouště • Pokud je záznam videosekvence zahájen pomocí samospouště, neukončí se automaticky. • Doporučujeme použít stativ (není součástí příslušenství). Fotografování zblízka (Makro) Před provedením kroku 2 stiskněte b ( ) na ovládacím tlačítku. Pro zrušení této funkce stiskněte znovu b. • Doporučujeme nastavit zoom na doraz k W. • Hloubka ostrosti v Makro režimu klesá a hrozí, že nebude zaostřen celý subjekt. • Klesne rychlost autofokusu. • Pro záznam z ještě větší blízkosti než v režimu snímků zblízka (Makro) využijte scénický režim (Lupa). Nejkratší zaostřovací vzdálenost od předního povrchu objektivu Nastavení objektivu na doraz k W: přibl. 8 cm (3 1/4 palce). Nastavení objektivu na doraz k T: přibl. 25 cm (9 7/8 palce). Volba režimu blesku pro fotografie Před provedením kroku 2 vyberte opakovaným mačkáním V ( ) na ovládacím tlačítku požadovaný režim. Žádný indikátor Blesk se aktivuje při slabém osvětlení (výchozí nastavení). Vynucený blesk SL Synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky (vynucený blesk) V tmavém prostředí je rychlost závěrky nízká, aby se jasně zachytilo pozadí, které je mimo světlo blesku. Bez blesku • Vzdálenost fotografovaného subjektu (při nastavení [ISO] na [Auto]), objektiv nastaven na doraz k W: Přibl. 0,1 až 2,6 m (3 15/16 až 8 stop 6 3/8 palců). Přibl. 0,5 až 2,1 m (17 11/16 až 6 stop 10 11/16 palců). • Blesk se aktivuje dvakrát. První záblesk slouží k nastavení množství světla.

Volba režimu měření expozice Můžete zvolit režim měření expozice, který nastavuje část objektu, jenž se bude měřit pro určení expozice. Bodové měření expozice ( ) Měření expozice se provádí pouze pro část objektu. To je vhodné tehdy, když fotografujete objekt s protisvětlem nebo při velkém kontrastu mezi objektem a pozadím. Vícezónové měření (Žádný indikátor) Snímek je rozdělen do několika oblastí a měření se provádí pro každou oblast. Fotoaparát určuje dobře vyváženou expozici. Před provedením kroku 2 nastavte (Camera) na jinou hodnotu než [Auto] t „Návod k obsluze/řešení problémů” (strana 35). Stiskněte B ( ) na ovládacím tlačítku. Pro zrušení bodového měření stiskněte znovu B. 60min 101 VGA FINE [ 96] 640 30f [00:10:48] Křížek bodového měření / Sem umístěte subjekt. •Při použití bodového měření expozice doporučujeme pro zaostření na pozici měření nastavit 9 (Ostření) na [Center AF] (Středový AF)t „Návod k obsluze/řešení problémů” (strana 38) Pokud pořizujete fotografii objektu, který lze obtížně zaostřit • Pokud je subjekt blíž než přibl. 50 cm (19 3/4 palce), využijte Makro režim (levý sloupec). • Pokud fotoaparát nemůže na objekt zaostřit automaticky, bude indikátor uzamknutí AE/AF pomalu blikat a neozve se žádné pípnutí. Znovu zkomponujte snímek a znovu zaostřete. Objekty, které lze obtížně zaostřit: – objekty vzdálené od fotoaparátu a tmavé objekty, – slabý kontrast mezi objektem a jeho pozadím, – objekty snímané přes sklo, – rychle se pohybující objekty, Identifikace položek na obrazovce t „Návod k obsluze/řešení problémů” (strana 18) – objekty odrážející světlo nebo objekty s lesklým povrchem, – blikající objekty, –protisvětlo. Otočení LCD obrazovky (režim Zrcadlo) Při fotografování v režimu Zrcadlo otočte LCD obrazovku vedle objektivu. LCD zobrazuje zrcadlově převrácený obraz. Zaznamenaný obraz bude nepřevrácený. Záznam můžete spustit tlačítky na boku LCD obrazovky. Tlačítko MOVIE Tlačítko PHOTO Obraz na LCD obrazovce Zaznamenaný obraz