Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Album tool Podrobnosti o

Album tool Podrobnosti o ovládání t strana 50 Výchozí nastavení jsou označena . Write in Album Při pořizování snímků můžete nastavit ukládání miniatur původních snímků. On Při pořizování snímků se ukládají miniatury původních snímků do Alba. Off Při pořizování snímků se neukládají miniatury původních snímků do Alba. • Podrobnosti o Albu viz „Používání Alba” (strana 30). Format Formátování Alba. •Vezměte prosím na vědomí, že formátování nenávratně vymaže všechna data v Albu, včetně chráněných snímků. OK Viz následující postup. Cancel Zrušení formátování. 1 Zvolte [OK] ovládacím tlačítkem v a pak stiskněte z. Zobrazí se zpráva „All data in album will be erased Ready?” (Všechna data v albu budou vymazána, jste připraveni?) 2 Zvolte [OK] pomocí v, pak stiskněte z. Formátování je dokončeno. 56 CZ

1 Setup 1 Podrobnosti o ovládání t strana 50 Výchozí nastavení jsou označena . Beep Volba zvuku, který bude slyšet při používání fotoaparátu. Shutter On Off Zapne se zvuk závěrky při stisknutí tlačítka PHOTO. Zapne se zvuk/zvuk závěrky při stisknutí ovládacího tlačítka/ tlačítka PHOTO. Vypnutí zvuku/zvuku závěrky. Format Music Pokud nelze při prezentaci Slide Show přehrávat hudbu, může být soubor s hudbou poškozen. V takovém případě nejprve zformátujte zapisovatelnou oblast pro hudební soubory. Vyjměte kartu „Memory Stick Duo” a pak připojte fotoaparát k počítači pomocí USB kabelu. Pak přeneste znovu požadovanou hudbu pomocí přiložené aplikace „Music Transfer”. •Při zformátování zapisovatelné oblasti pro hudební soubory budou vymazána všechna data a není možné je obnovit. OK Cancel Viz následující postup. Zrušení formátování. 1 Zvolte [OK] ovládacím tlačítkem v a pak stiskněte z. Zobrazí se zpráva „All data will be erased Ready?” (Všechna data budou vymazána, jste připraveni?) 2 Zvolte [OK] pomocí v, pak stiskněte z. Formátování je dokončeno. Použití obrazovky nastavení (Setup) LCD Backlight Zvolte jas podsvícení LCD při používání fotoaparátu s akumulátorem. Bright Normal Jasnější. • Volba [Bright] zkracuje dobu provozu na akumulátor. Language Zvolte jazyk, který se bude používat pro zobrazení položek menu, varování a zpráv. 57 CZ