Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Používání s

Používání s počítačem Macintosh Kopírovat snímky do počítače Macintosh aměnit požadovanou hudbu pro Slide Show můžete prostřednictvím programu „Music Transfer”. Doporučené vybavení počítače Doporučené vybavení pro kopírování snímků OS (předinstalovaný): Mac OS 9.1, 9.2, nebo Mac OS X (v10.0 nebo vyšší) Konektor USB: Standardní vybavení • Doporučujeme, aby na počítači bylo nainstalováno QuickTime 6 nebo vyšší. Doporučené vybavení pro používání „Music Transfer” OS (předinstalovaný): Mac OS X (v10.3 avyšší) Počítač: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power Mac série G3/G4/G5, Mac mini Paměť: 64 MB nebo více (doporučujeme 128 MB nebo více). Pevný disk: Prostor požadovaný pro instalaci—přibližně 250 MB Poznámky k připojení fotoaparátu kpočítači • Funkčnost nelze zaručit u všech počítačů s výše uvedenými doporučenými operačními systémy. •Připojíte-li k jednomu počítači současně dvě nebo více USB zařízení, některá zařízení, včetně fotoaparátu, nemusí pracovat v závislosti na typu používaných USB zařízení. •Při používání USB rozbočovače není funkce zaručena. •Připojení fotoaparátu prostřednictvím rozhraní USB, které je kompatibilní s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilní) umožňuje pokročilý přenos (vysokorychlostní přenos), jelikož fotoaparát je kompatibilní s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilní). •Pro připojení k počítači jsou možné tři režimy USB připojení: [Auto] (výchozí nastavení), [Mass Storage] a [PTP]. V této části jsou popsány režimy [Auto] a [Mass Storage] jako příklady. Podrobnosti o [PTP] viz strana 58. 72 CZ • Po probuzení počítače z režimu suspend nebo spánku se nemusí obnovit komunikace mezi počítačem a fotoaparátem. Kopírování a prohlížení snímků na počítači 1 Připojte fotoaparát k počítači Macintosh. Proveďte stejný postup jako je popsán v: „Fáze 2: Připojení fotoaparátu spočítačem” na straně 63. 2 Zkopírujte soubory obrázků do počítače Macintosh. 1Poklepejte na nově rozeznanou ikonu t [DCIM] (statické snímky) nebo [MP_ROOT] (videosekvence) t složky, ve které jsou uloženy snímky, které chcete kopírovat. 2Přetažením na ikonu pevného disku zkopírujte soubory. Soubory snímků jsou zkopírovány na pevný disk. • Podrobnosti o místě uložení snímků a názvech souborů, viz strana 67. 3 Prohlížení snímků na počítači. Poklepejte na ikonu pevného disku t požadované soubory obrázků ve složce obsahují zkopírované soubory pro otevření obrázku. • Pro sledování videosekvencí je vyžadován software kompatibilní s MPEG-4.

Zrušení USB připojení Dále popsaný postup proveďte před: • Odpojením USB kabelu • Vyjmutím karty „Memory Stick Duo” • Vypnutím fotoaparátu. Přetáhněte ikonu jednotky nebo ikonu karty „Memory Stick Duo” na ikonu „Trash” (koš). Fotoaparát se odpojí od počítače. • Používáte-li Mac OS X v10.0, odpojte USB kabel atd. po vypnutí počítače. Přidání/změna hudby pomocí software „Music Transfer” Hudební soubory, které jsou předvoleny z továrny můžete zaměnit za požadované hudební soubory. Tyto soubory můžete také smazat nebo k nim přidat další. Seznam hudby, kterou může přenášet prostřednictvím „Music Transfer” je uveden dále: • Soubory MP3 uložené na pevném disku vašeho počítače. • Hudbu na CD. •Přednastavenou hudbu uloženou ve fotoaparátu. Přidání/změna hudebních souborů Viz „Přidání/změna hudebních souborů pomocí softwaru ‘Music Transfer’” na straně 71. • Chcete-li znovu použít přednastavené hudební soubory, doporučujeme nejprve provést funkci [Format Music] (strana 57). • Podrobnosti o používání programu „Music Transfer” naleznete v on-line nápovědě v programu „Music Transfer”. Technická podpora pro program „Music Transfer” je poskytována Centrem uživatelské podpory Pixela (User Support Center). Další informace naleznete v letáku v balení s přiloženým CD-ROM. Používání počítače Instalace programu „Music Transfer” •Zavřete všechny ostatní programy před spuštěním instalace „Music Transfer”. • Pro instalaci je potřeba být přihlášeno jako administrátor. 1 Zapněte váš Macintosh a vložte CD-ROM (dodávané příslušenství) do jednotky CD-ROM. 2 Poklepejte na (PICTUREPACKAGE). 3 Poklepejte na soubor [MusicTransfer.pkg] ve složce [MAC]. 4 Spustí se instalace softwaru. 73 CZ