Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Indstilling af tasten B

Indstilling af tasten B Tildeler en funktion til funktionstast B. Funktionstast B 1 [Menu] t [Opsætning] t [Indstilling af tasten B] t ønsket indstilling. Optagetilstand Opt.tip Fremf.metode AF/MF-valg Autofokusmetode Præcision dig. zoom ISO Hvidbalance Lysmålermetode DRO/Auto HDR Kreativ indst. Blitztilstand Blitzkompens. MF-hjælp Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Bemærkninger • En funktion, der er tildelt til funktionstasten B, kan kun kaldes, når [Optagetilstand] er indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.]. • [MF-hjælp] er kun tilgængelig, når [AF/MF-valg] er indstillet til [Dir. man. fokus.] eller [Manuel fokus]. Når [Dir. man. fokus.] er valgt, skal du betjene kameraet, mens udløserknappen er trykket halvt ned, når du har justeret fokus med autofokus. • Når [Autofokusområde] er indstillet til [Fleksibelt punkt], er indstillingen af [Indstilling af tasten B] ugyldig. • Når et andet A-fatning-objektiv end SAM og SSM (sælges separat) er påsat, er indstillingen [Indstilling af tasten B] ugyldig. 112 DK

Indstilling af tasten C Tildeler en funktion til funktionstast C. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Indstilling af tasten C] t ønsket indstilling. Optagetilstand Special Kalder en funktion, der er tildelt til [Special 1], [Special 2], [Special 3], [Special 4] eller [Special 5]. Kalder en funktion, der er tildelt til [Special] af funktionstasten C 1 Tryk på funktionstasten, når [Special] vises. 2 Vælg [Special 1], [Special 2], [Special 3], [Special 4] eller [Special 5] ved at trykke til højre/venstre på kontrolhjulet. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Bemærk • En funktion, der er tildelt til funktionstasten C, kan kun kaldes, når [Optagetilstand] er indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.]. 113 DK