Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Under afspilning Vis

Under afspilning Vis oplysninger Viser optageoplysninger. Histogram Viser luminansfordelingen via grafik samt optageoplysninger. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærk Vis ikke oplysn. Viser ikke optageoplysninger. • Histogram vises ikke ved følgende afspilningstilstande. – Film – Panorering – Diasshow Menusøgning Indeks z Hvad er et histogram? Et histogram viser den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en bestemt lysstyrke der er i billedet. Et lysere billede får hele histogrammet til at skifte til højre side og et mørkere billede til venstre side. Blitz R (rød) Luminans • Hvis billedet har et område, der enten er meget mørkt eller meget lyst, blinker området på histogramvisningen under afspilningen (advarsel om luminansgrænse). G (grøn) B (blå) 36 DK

Ekspon.komp. Du kan justere eksponeringen i trin på 1/3 EV i et område på –2,0 EV to +2,0 EV. 1 (Ekspon.komp.) på kontrolhjulet t ønsket værdi. Eller [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Ekspon.komp.] t ønsket værdi. Bemærkninger • Du kan ikke anvende [Ekspon.komp.], når du benytter følgende funktioner: – [Intelligent auto] – [Valg af motiv] –[Manuel eksp.] • Hvis du optager under ekstremt mørke eller lyse forhold, eller når du anvender blitzen, kan du muligvis ikke opnå en tilfredsstillende effekt. z Justering af eksponeringen for at opnå bedre billeder Overeksponering = for meget lys Hvidligt billede m Korrekt eksponering Indstil [Ekspon.komp.] mod –. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks M Indstil [Ekspon.komp.] mod +. Undereksponering = for lidt lys Mørkere billede • Indstil eksponeringskompensationen til +-siden for at få lysere nuancer. Få billeder af fødevarer til at se mere indbydende ud ved at fotografere dem lidt lysere end normalt, og prøv at bruge en hvid baggrund. • Ved fotografering af en blå himmel kan du indfange de levende farver ved at indstille eksponeringskompensationen til –-siden. 37 DK