Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Billedindeks Vælger

Billedindeks Vælger antallet af billeder, som skal vises på indeksskærmen. 1 [Menu] t [Afspil] t [Billedindeks] t ønsket tilstand. 6 billeder Viser seks billeder. 12 billeder Viser 12 billeder. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærk • Du kan ikke få vist stillbilleder og film på den samme indeksskærm. z Sådan skifter du mellem stillbilleder og film Du kan nemt skifte mellem billedtyper i billedindekset. Vælg (stillbillede) eller (film) i venstre side af skærmen. Menusøgning Indeks 88 DK

Vælg mappe Når der er oprettet flere mapper på et hukommelseskort, vælger denne funktion mappen, som indeholder det billede, du vil afspille. 1 [Menu] t [Afspil] t [Stillbillede/film-valg] t [Stillbillede]. 2 [Menu] t [Afspil] t [Vælg mappe] t ønsket mappe. Bemærk • Du kan ikke vælge dette element, mens der afspilles film. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 89 DK