Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Smiludløser Når

Smiludløser Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk. 1 [Menu] t [Kamera] t [Smiludløser] t [Til]. 2 Vent på, at der registreres et smil. Når smilniveauet overstiger punktet b på indikatoren, tager kameraet automatisk billeder. Hvis du trykker på udløserknappen under Smiludløseroptagelse, tager kameraet billedet og går derefter tilbage til Smiludløser-tilstanden. 3 Sådan afsluttes Smiludløser-tilstanden, [Menu] t [Kamera] t [Smiludløser] t [Fra]. Bemærkninger Ansigtsregistreringramme Smilregistrering-indikator • Du kan ikke anvende [Smiludløser], når du benytter følgende funktioner: – [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Manuel fokus] – [Præcision dig. zoom] • Medmindre motivet er i fokus, udløses lukkeren ikke, og det gælder også, selvom smilniveauet overstiger b-punktet. Juster kompositionen eller lysstyrken, så kameraet nemt kan fokusere. • Optagelse ved brug af Smiludløser stopper automatisk, når hukommelseskortet er fuldt. • Afhængigt af omgivelserne er det ikke sikkert, at smil bliver registreret korrekt. • Fremføringsmetoden ændres automatisk til [Enkelt billede]. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks z Tip til bedre indfangning af smil 1 Dæk ikke øjnene med pandehåret. Dæk ikke ansigtet med f.eks. hatte, masker, solbriller osv. 2 Forsøg at holde ansigtet lige foran kameraet, og hold det så lige som muligt. Knib øjnene sammen. 3 Smil tydeligt med munden åben. Smilet er lettere at registrere, når tænderne er synlige. • Lukkeren udløses, så snart der registreres et smil hos en person. • Hvis der ikke registreres et smil, skal du indstille [Smilregistrering] i menuen. 68 DK

Smilregistrering Indstiller følsomheden for funktionen Smiludløser til registrering af smil. 1 [Menu] t [Kamera] t [Smilregistrering] t ønsket tilstand. (Stort smil) (Normalt smil) (Lille smil) Bemærkninger Registrerer et stort smil. Registrerer et normalt smil. Registrerer selv et lille smil. • Du kan ikke ændre [Smilregistrering], når du benytter følgende funktioner: – [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Manuel fokus] • Afhængigt af omgivelserne er det ikke sikkert, at smil bliver registreret korrekt. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 69 DK