Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Panoreringsretning

Panoreringsretning Indstiller, hvilken retning kameraet skal panorere, når 3D-panorering- eller Panoreringbilleder. 1 [Menu] t [Billedformat] t [Panoreringsretning] t ønsket tilstand. 3D-panorering (Højre) (Venstre) Panorer kameraet fra venstre mod højre. Panorer kameraet fra højre mod venstre. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Panorering (Højre) (Venstre) (Op) (Ned) Panorer kameraet i den retning, du har indstillet. Menusøgning Indeks 76 DK

ISO Indstiller lysfølsomheden. 1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [ISO] t ønsket indstilling. (ISO AUTO) 200/400/800/1600/ 3200/6400/12800 Bemærkninger Indstiller ISO-følsomheden automatisk. Du kan indstille en hurtigere lukkerhastighed og reducere slør under mørke forhold eller på motiver i bevægelse ved at øge ISO-følsomheden (vælge et højere tal). • [ISO AUTO] vælges ved brug af følgende funktioner: – [Intelligent auto] – [Valg af motiv] – [Billedeffekt] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] • Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet. • Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.], og [ISO] er indstillet til [ISO AUTO], indstilles ISO automatisk mellem ISO 200 og 1600. • [ISO AUTO]-indstillingen er ikke til rådighed i [Manuel eksp.]. Hvis du ændrer eksponeringstilstanden til [Manuel eksp.] med [ISO AUTO]-indstillingen, skiftes der til 200. Indstil ISO efter optageforholdene. z Justering af ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks) Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks ISO-indstillingen (hastighed) er lysfølsomheden for optagemediet, som indeholder en billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, varierer billeder efter ISO-indstillingen. Høj ISO-følsomhed Med høj ISO-følsomhed optages billeder med en passende lysstyrke, selv ved utilstrækkelig eksponering. Der kan dog forekomme støj i billedet, hvis ISO-følsomheden øges. Lav ISO-følsomhed Du kan tage bløde billeder. Der vil dog blive kompenseret for den lave ISO-følsomhed ved sænkning af lukkerhastigheden. Du skal også tage højde for kamerarystelser eller motivets bevægelse. 77 DK