Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Visning af billeder Det

Visning af billeder Det er ikke muligt at afspille billeder. • Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren. • Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet. • Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 149). • Brug "PMB" til at afspille billeder, der er gemt på en computere, med dette kamera. Sletning/redigering af billeder Billedet kan ikke slettes. • Ophæv beskyttelsen (side 92). Billedet blev slettet ved en fejl. • Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billeder, du ikke ønsker at slette (side 92). Der kan ikke angives et DPOF-mærke. • Du kan ikke angive DPOF mærker på RAW-billeder. Computere Er ikke sikker på, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet. • Læs "Anbefalet computermiljø" (side 143). Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Computeren genkender ikke kameraet. • Kontrollér, at kameraet er tændt. • Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed eller bruge vekselstrømadapteren (sælges separat). • Brug USB-kablet (medfølger) til at oprette forbindelse. • Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen. • Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager] (side 127). • Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik. • Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed. Kan ikke kopiere billeder. • Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren (side 148). • Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem. • Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med et hukommelseskort, der er formateret med kameraet. Kan ikke afspille billeder på en computer. • Hvis du bruger "PMB", skal du se i "PMB Help". • Kontakt computer- eller softwareproducenten. Fortsættes r 154 DK

Billedet og lyden blev afbrudt af støj under visning af en film på en computer. • Du afspiller filmen direkte fra hukommelseskortet. Importer filen til computeren ved hjælp af "PMB", og afspil den. Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB" ikke automatisk. • Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 148). Hukommelseskort Hukommelseskortet kan ikke indsættes. • Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt det i det korrekte retning. Der kan ikke optages på et hukommelseskort. • Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (sider 28, 85). • Der er indsat et uanvendeligt hukommelseskort. Hukommelseskortet blev formateret ved en fejl. • Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem. Udskrivning Billeder kan ikke udskrives. • RAW-billeder kan ikke udskrives. Hvis du vil udskrive RAW-billeder først, skal du konvertere dem til JPEG-billeder ved hjælp af "Image Data Converter SR" på den medfølgende cd-rom. Farven på billedet er mærkelig. • Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand ved hjælp af sRGB-printere, som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 eller senere), udskrives billederne med en lavere mætning. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret. • Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste eller nederste kant af billedet bliver beskåret. Det gælder særligt ved udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af billedet kan blive beskåret. • Ved udskrivning på egen printer skal du annullere beskæring eller indstillingen uden kanter. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner. • Når du får kopieret billederne i en fotoudskrivningsbutik, skal du spørge, om de kan udskrive billeder uden at beskære de to kanter. Kan ikke udskrive billederne med dato. • Hvis du bruger "PMB", kan du udskrive billederne med dato. • Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Men da billeder, man optager med dette kamera indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet med Exifinformation skal du forhøre dig hos printer- eller softwareproducenten. • Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med datoen, hvis du beder om det. Fortsættes r 155 DK