Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Panorering Giver dig

Panorering Giver dig mulighed for at lave et panoreringsbillede ud fra sammensatte billeder. 1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Panorering]. 2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk udløserknappen helt ned. 3 Følg vejledningen på LCD-skærmen, og panorer kameraet til enden. Bemærkninger Denne del medtages ikke. Vejledningsbjælke • Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du flytte kameraet hurtigt for at optage et komplet panoreringsbillede. • Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] i [Billedformat]. • Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [Panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke, indtil optagelsens afslutning. • Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt. • Under forhold med dårlig belysning kan panoreringsbilleder blive slørede. • I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens. • Når hele vinklen på paneringsbilleder og vinklen, hvor du fastsatte fokus og eksponering med AE/AF-lås, er meget forskellige mht. lysstyrke, farve og fokusering, vil optagelsen ikke lykkes. Hvis dette sker, skal du ændre låsevinklen og forsøge igen. • [Panorering] er ikke passende ved optagelse af: – Motiver i bevægelse. – Motiver, som er for tæt på kameraet. – Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel, sandstrand eller græsplæne. – Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald. – Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne. • [Panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer: – Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt. – Der er for mange kamerarystelser. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Fortsættes r 46 DK

z Tip til optagelse af et panoreringsbillede Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed og i samme retning som angivelsen på LCD-skærmen. [Panorering] passer bedre til stillestående motiver end til motiver i bevægelse. Lodret Vandret Så kort radius som muligt Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning • Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med W-side. • Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du låser fokus, eksponering og hvidbalance. Tryk derefter udløserknappen ned, og panorer kameraet. • Hvis der er et område med meget varierende former eller landskab langs skærmens kant, kan sammensætningen af billedet mislykkes. I så fald skal du justere rammesammensætningen, således at dette område er i midten af billedet, og tag så billedet igen. • Du kan vælge retningen via [Menu] t [Billedformat] t [Panoreringsretning] og billedstørrelsen via [Menu] t [Billedformat] t [Billedformat]. z Afspilning af rullende panoreringsbilleder Menusøgning Indeks Du kan rulle fra den ene ende af et panoreringsbillede til den anden ved at trykke på midten af kontrolhjulet, mens der vises panoreringsbilleder. Tryk igen for at sætte på pause. • Panoreringsbilleder vises med den medfølgende software "PMB". • Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises eller ruller muligvis ikke korrekt. Viser det viste område af hele panoreringsbilledet. 47 DK