Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Autofokusområde Vælger

Autofokusområde Vælger fokusområdet. Brug denne funktion, når det er svært at opnå ordentligt fokus i den automatiske fokuseringstilstand. 1 [Menu] t [Kamera] t [Autofokusområde] t ønsket tilstand. (Multi) Kameraet bestemmer, hvilket af de 25 AF-områder der skal bruges til fokusering. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er i fokus. • Når Ansigtsregistrering-funktionen er aktiv, fungerer AF med ansigter som prioritet. (Center) (Fleksibelt punkt) Kameraet benytter kun de AF-områder, som ligger i det midterste område. Flytter fokusområdet for at fokusere på et lille objekt eller et smalt område ved tryk til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet. Ramme til registrering af AF-område Ramme til registrering af AF-område Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Ramme til registrering af AF-område Bemærkninger • Når denne funktion er indstillet til noget andet end [Multi], kan du ikke bruge funktionen [Ansigtsregistrering]. • [Multi] vælges ved brug af følgende funktioner: – Optagelse af film – [Intelligent auto] – [Valg af motiv] – [Billedeffekt] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Smiludløser] • Når AF-lampen er bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet. 64 DK

Autofokusmetode Vælger fokusmetoden, som passer til motivets bevægelse. 1 [Menu] t [Kamera] t [Autofokusmetode] t ønsket tilstand. (Enkeltbilled-AF) (Kontinuerlig AF) Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Brug dette, når motivet er ubevægeligt. Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen holdes halvvejs nedtrykket. Brug dette, når motivet er i bevægelse. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærkninger • [Enkeltbilled-AF] vælges ved brug af følgende funktioner: – [Intelligent auto] –[Selvudløser] – [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter] – [Billedeffekt] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Smiludløser] – Der anvendes et A-fatning-objektiv (sælges separat). • [Kontinuerlig AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]. • I tilstanden [Kontinuerlig AF] lyder der intet signal, når motivet er i fokus. Menusøgning Indeks 65 DK