Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Ny mappe Opretter en

Ny mappe Opretter en mappe på hukommelseskortet til optagelse af billeder. Billederne optages i den nyoprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en anden optagemappe. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Ny mappe] t [OK]. Der oprettes en mappe med et nummer, som er et tal højere end det højeste tal i brug. Bemærkninger • Hvis en mappe til stillbilleder og en mappe til film, har samme nummer, betyder det, at de er oprettet på samme tid. • Når du indsætter et hukommelseskort i kameraet, som er blevet anvendt på andet udstyr og begynde at tage billeder, oprettes der automatisk en ny mappe. • Der kan lagres op til 4.000 billeder i alt i mapperne til stillbilleder eller film med det samme nummer. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der automatisk en ny mappe. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 136 DK

Gendan billed-db. Når der registreres uregelmæssigheder i en films billeddatabasefil, som skyldes behandling af film på computere osv., afspilles film på hukommelseskortet ikke i dette format. Hvis dette sker, reparerer kameraet filen. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Gendan billed-db.] t [OK]. [Gendan billed-db.]-skærmen vises, og kameraet reparerer filen. Vent, indtil reparationen er fuldført. Bemærk • Brug et tilstrækkeligt opladet batteri. Lav batteristrøm under reparationen kan medføre beskadigelse af data. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 137 DK