Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sletning af billeder Du

Sletning af billeder Du kan slette det viste billede. 1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på [Slet]. 2 Tryk på midten af kontrolhjulet for at bekræfte [OK]. Tryk på [Annuller] for at afbryde handlingen. [OK] [Slet] [Annuller] Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærkninger • Du kan ikke slette beskyttede billeder. • Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du sletter billedet på forhånd. z Sådan sletter du flere billeder Vælg [Menu] t [Afspil] t [Slet] for at vælge og slette bestemte billeder samtidigt. Menusøgning Indeks 28 DK

Foto-kreativitet Du kan betjene kameraet intuitivt ved at bruge Foto-kreativitet, fordi skærmen er beregnet til mere intuitive betjeninger end ved en normal skærm. Det er nemt at optage et motiv og samtidig få kreative fotos. 1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Intelligent auto]. 2 Tryk på midten af kontrolhjulet. 3 Vælg det punkt, du vil indstille, ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. 4 Vælg den ønskede indstilling ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. Skærmen ændres til Foto-kreativitet-skærmen. 5 Tryk udløserknappen ned for at tage stillbilleder. Tryk på MOVIE-knappen for at begynde optagelse af en film. Gå tilbage til [Intelligent auto] ved at trykke på [Nulstil]. Tilgængelige Foto-kreativitet-funktioner Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Bagg. Ej fk. Billedeffekt Blød hud-effekt Selvudløser/Kontinuerligt frem Livfuldhed Farve Lysstyrke Justerer baggrundssløringen. Vælger det ønskede effektfilter til optagelse. Justerer niveauet af Blød hud-effekt. Indstiller selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse/ optager billeder kontinuerligt i høj hastighed. Justerer livfuldheden. Justerer farven. Justerer lysstyrken. Bemærkninger • Funktionen Foto-kreativitet er kun tilgængelig, når der er monteret et E-fatning-objektiv. • [Blød hud-effekt] og [Selvudløser/Kontinuerligt frem] virker ikke under filmoptagelse. • Før Foto-kreativitet-tilstanden er aktiveret, når [Fremf.metode] er indstillet til [Kontinuerligt frem], vælges [Hast.pri.vedv.forb.]. Når [Fremf.metode] er indstillet til [Selvudl.(Kont.)] eller [Selvudløser: 2 sek.], vælges [Selvudløser: 10 sek.]. • [Autofokus] vælges automatisk uanset indstillingen af [AF/MF-valg]. • Funktionen Smiludløser kan ikke bruges. • Når Foto-kreativitet-tilstanden er aktiveret, er flere punkter, der er indstillet i menuen, blevet ugyldige. • Når kameraet går tilbage til [Intelligent auto] eller slukkes, nulstilles indstillingerne til standardværdiernen. Fortsættes r 29 DK