Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Blød hud-effekt Du kan

Blød hud-effekt Du kan indstille Blød hud-effekt uden problemer i Foto-kreativitet. Du kan optage hud på en jævn måde, når kameraet registrerer ansigterne på motiverne i Ansigtsregistreringtilstanden. 1 Tryk på midten af kontrolhjulet. 2 Vælg [Blød hud-effekt] indstilling ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. 3 Vælg det ønskede effektniveau ved at dreje på kontrolhjulet. : Indstiller Blød hud-effekt til høj. : Indstiller Blød hud-effekt til mellem. : Indstiller Blød hud-effekt til lav. Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand. Bemærk • Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af motivet. Selvudløser/Kontinuerligt frem Du kan indstille selvudløseren og nemt optage kontinuerligt i Foto-kreativitet. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 1 Tryk på midten af kontrolhjulet. 2 Vælg [Selvudløser/Kontinuerligt frem] indstilling ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. 3 Vælg den ønskede indstilling ved at dreje på kontrolhjulet. : Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvudløserlampen, og der afgives et lydsignal, hvorefter udløseren slippes efter 10 sekunder (selvudløser: 10 sek.). : Mens du trykker på og holder udløserknappen nede, optager kameraet billeder kontinuerligt (Hast.pri.vedv.forb). Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand. Bemærk • Indstillingerne af fokus og lysstyrke for den første optagelse bruges til de efterfølgende kontinuerlige optagelser hastighedsprioritet. Fortsættes r 32 DK

Livfuldhed Det er nemt at indstille livfuldheden i Foto-kreativitet. 1 Tryk på midten af kontrolhjulet. 2 Vælg [Livfuldhed] ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. 3 Vælg den ønskede livfuldhed ved at dreje på kontrolhjulet. : Drej det med uret for at gøre billederne livfulde : Drej det mod uret for at gøre billederne utydelige Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand. Farve Det er nemt at indstille farven i Foto-kreativitet. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 1 Tryk på midten af kontrolhjulet. 2 Vælg [Farve] ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. 3 Vælg den ønskede farve ved at dreje på kontrolhjulet. : Drej det mod uret for at gøre farven varm : Drej det mod uret for at gøre farve koldere Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand. Fortsættes r 33 DK