Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Liste over ikoner på

Liste over ikoner på skærmen Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status. Du kan ændre skærmvisningen ved hjælp af DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet (side 35). Indholdsfortegnelse Standbytilstand A Skærm P A S M Beskrivelse Optagetilstand Valg af motiv Prøvebilledsøgning Grafisk visning Optagelse af film RAW RAW+J FINE STD Billedeffekt Billedformat/format for stillbilleder Billedkvalitet for stillbilleder 100 Antal af stillbilleder, der kan optages Billedformat for film Menusøgning Indeks Afspilning Hukommelseskort/ overførsel 123Min Tid til optagelse af film 100% Resterende batteritid Ikoner for genkendelse af motiv Opladning af blitz i gang AF-lampe Fortsættes r 14 DK

Skærm Beskrivelse Optager ikke lyd under optagelse af film Advarsel om kamerarystelse Advarsel om overophedning Databasefil er fuld/fejl i databasefil Histogram Stillbillede/film Skærm AWB 7500K G9 Beskrivelse Ansigtsregistrering Blød hud-effekt ISO Hvidbalance Kreativ indst. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning 101-0012 Afspilningsmappe – filnummer Beskyt 1 Udskrivningsbestilling og antal kopier B Skærm Menu Optage-tilstand Opt.tip C Skærm Beskrivelse Funktionstaster Beskrivelse Blitztilstand/ Rødøjereduktion Fremf.metode Fokusmetode ±0.0 Fremføringsmetode Lysmålermetode Blitzkompensation DRO/Auto HDR Følsomhedsindikator for registrering af smil D Skærm Beskrivelse z Fokustilstand 1/125 Lukkerhastighed F3.5 Blændeværdi ISO400 ISO-følsomhed ±0.0 Manuelt målt ±0.0 Eksponeringskompensation Lukkerhastighedsindikator Blændeindikator OPT 0:12 Optagetid for filmen (m:s) 2011-1-1 9:30AM Optagedato/-tidspunkt for billedet 12/12 Billednummer/antal billeder optaget på datoen eller i den valgte mappe Fortsættes r 15 DK Menusøgning Indeks