Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Brug af funktioner i

Brug af funktioner i menuen Billedindeks Viser flere billeder samtidigt. 1 Tryk på (Afspilning)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden. 2 Tryk på (Billedindeks) på kontrolhjulet. Der vises et indeks med seks billeder. Du kan skifte til 12-billeders indeks; [Menu] t [Afspil] t [Billedindeks]. 3 Vælg det ønskede billede, og tryk på midten af kontrolhjulet for at vende tilbage til visningen af enkeltbilleder. z Sådan skifter du mellem stillbilleder og film På billedindeksskærmen kan du skifte mellem billedtyper ved at vælge (stillbillede) eller (film) i venstre side af skærmen efterfulgt af tryk på midten af kontrolhjulet. Stillbilleder og film kan ikke vises på samme indeks. Du kan også skifte billedtypen ved hjælp af menuen (side 87). Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 38 DK

Intelligent auto Kameraet analyserer motivet og giver dig mulighed for at optage med de rette indstillinger. 1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Intelligent auto]. 2 Peg kameraet mod motivet. Når kameraet genkender motivet, vises ikonet og guiden for Motivgenkendelse på skærmen. Kameraet genkender (Natfoto), (Stativ - natvisning), (Natportræt), (Modlys), (Modlysportræt), (Portræt), (Landskab) eller (Makro). Bemærkninger • [Blitztilstand] er indstillet [Autoblitz] eller [Blitz fra]. • Du kan godt optage, selvom kameraet ikke genkender motivet. • Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], genkendes motiverne [Portræt], [Modlysportræt] og [Natportræt] ikke. z Foto-kreativitet Motivgenkendelsesikon og -guide Hvis du trykker midt på kontrolhjulet, åbnes Foto-kreativitet-menuen i optagetilstand. Ved hjælp af det kan du nemt indstillingerne og få en nem betjening og tage kreative fotos (side 29). Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Fortsættes r 39 DK