Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Autovisning Gitterlinje

Autovisning Gitterlinje Maksimumniveau Maksimumfarve Histogram MF-hjælp Farverum SteadyShot Udløser u/obj. Lang eksp.SR Høj ISO SR Filmlydoptagelse Indstiller tidsrummet for visning af billedet straks efter optagelse. Aktiverer gitterlinjen, som hjælper dig med at justere sammensætningen af billeder. Forbedrer omridset af områder i fokus med en bestemt farve. Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen. Viser histogrammet for luminansfordelingen. Viser et forstørret billede, når der fokuseres manuelt. Ændrer området for farvegengivelse. Indstiller kompensation for kamerarystelser. Indstiller, hvorvidt lukkeren udløses, når der ikke er monteret et objektiv. Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med lang eksponeringstid. Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med høj ISO-følsomhed. Indstiller lyden for optagelse af film. Specialtastsindstillinger Indstil. af venstre tast Tildeler en funktion til venstre tast på kontrolhjulet. Indstil. af højre tast Tildeler en funktion til højre tast på kontrolhjulet. Indstilling af tasten B Tildeler en funktion til funktionstasten B. Indstilling af tasten C Tildeler en funktion til funktionstasten C. Special Indstiller de brugerdefinerede funktioner til funktionstasten C. Primære indstill. Menustart Vælger en menu, der vises først, i den øverste menu eller den sidste menuskærm. Bip Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet. Sprog Vælger, hvilket sprog der bruges på skærmen. Indst.dato/tid Indstiller dato og klokkeslæt. Indstilling af sted Vælger det område, hvor du anvender kameraet. Hjælpeguidevisn Slår hjælpeguiden til eller fra. Strømbesparelse Indstiller det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i strømbesparende tilstand. LCD-lysstyrke Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen. Skærmfarve Indstiller farven på LCD-skærmen. Bredt billede Vælger en metode til visning af brede billeder. Vis afspilning Vælger metoden til visning af portrætbilleder. KONTROL TIL HDMI Indstiller, hvorvidt kameraet skal kunne betjenes med en "BRAVIA" Sync-kompatibel fjernbetjening. USB-tilslutning Vælger metode for USB-forbindelse. Rensetilstand Giver dig mulighed for at rense billedsensoren. Fortsættes r 22 DK Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks

Version Demotilstand Nulstil Hukommelseskortværktøj Formater Filnummer Mappenavn Vælg optagemappe Ny mappe Gendan billed-db. Vis kortplads Eye-Fi-opsætning* Overførselsindst. Viser versionerne af kameraet og objektivet/ fatningsadapteren. * Vises, når der er isat et Eye-Fi-kort (sælges separat) i kameraet. Indstiller, hvorvidt demonstrationen af film skal vises. Nulstiller kameraet til fabriks-indstillingerne. Formaterer hukommelseskortet. Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til billeder. Vælger format til mappenavn. Vælger optagemappen. Opretter en ny mappe. Reparerer billeddatabasefilen for film, når der opdages uoverensstemmelser. Viser den resterende optagetid for film samt antallet af stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet. Indstil ler kameraets overførselsfunktion, når der anvendes et Eye-Fi-kort. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 23 DK