Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Bemærkninger om brug af

Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre på dækslet og på hver side for at gå til den tilhørende side. Dette er praktisk, når du søger efter en funktion, du gerne vil bruge. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Søg oplysninger efter funktion. Søg oplysninger efter prøvebilleder. Søg oplysninger på en liste over menupunkter. Søg oplysninger efter nøgleord. Du kan gå til siderne ved at klikke på de sidenumre, som nævnes i denne bog. Mærker og tegn, der bruges i denne håndbog Prøvebilledsøgning Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning I denne håndbog, vises betjeningsrækkefølgen med pile (t). Betjening af kameraet skal foregå i den nævne rækkefølge. Menusøgning Indeks Indholdsfortegnelse Menusøgning Indeks Standardindstillingen vises med et . Viser advarsler og begrænsninger, som er relevante i forhold til korrekt betjening af kameraet. z Viser brugbare oplysninger. 2 DK

Indholdsfortegnelse Bemærkninger om brug af kameraet Grundlæggende brug Sådan bruges denne håndbog ······························2 Prøvebilledsøgning················································5 Identificering af dele ············································11 Liste over ikoner på skærmen ·····························14 Brug af kontrolhjulet og funktionstaster ···············17 Menusøgning·······················································19 Optagelse af billeder ···········································24 Visning af billeder ················································26 Sletning af billeder···············································28 Foto-kreativitet·····················································29 Brug af funktioner via kontrolhjulet DISP (Vis indhold) ···············································35 (Ekspon.komp.) ··············································37 (Billedindeks)··················································38 Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Brug af funktioner i menuen Optagetilstand ·····················································19 Kamera································································20 Billedformat ·························································20 Lysstyrke/farve ····················································21 Afspil····································································21 Opsætning···························································21 Fortsættes r 3 DK

 • Page 1: 4-275-475-32(1) Digitalkamera med u
 • Page 5 and 6: Prøvebilledsøgning "Det er dette
 • Page 7 and 8: Makrobilleder 30 78 Bring baggrunde
 • Page 9 and 10: Solnedgang/natfotos 41 61 Manuel ka
 • Page 11 and 12: Identificering af dele Når objekti
 • Page 13 and 14: Objektiv E18 - 55 mm F3.5-5.6 OSS (
 • Page 15 and 16: Skærm Beskrivelse Optager ikke lyd
 • Page 17 and 18: Grundlæggende brug Brug af kontrol
 • Page 19 and 20: Brug af funktioner i menuen Menusø
 • Page 21 and 22: Lysstyrke/farve Giver dig mulighed
 • Page 23 and 24: Version Demotilstand Nulstil Hukomm
 • Page 25 and 26: z Hvis du optager et billede af et
 • Page 27 and 28: z Skaleringsintervaller Skaleringsi
 • Page 29 and 30: Foto-kreativitet Du kan betjene kam
 • Page 31 and 32: z Sådan opnår du bedre resultater
 • Page 33 and 34: Livfuldhed Det er nemt at indstille
 • Page 35 and 36: Brug af funktioner via kontrolhjule
 • Page 37 and 38: Ekspon.komp. Du kan justere ekspone
 • Page 39 and 40: Intelligent auto Kameraet analysere
 • Page 41 and 42: Valg af motiv Giver dig mulighed fo
 • Page 43 and 44: Billedeffekt Du kan optage med et e
 • Page 45 and 46: Anti-bevægelsesslør Dette er egne
 • Page 47 and 48: z Tip til optagelse af et panorerin
 • Page 49 and 50: - Motiver, som er for tæt på kame
 • Page 51 and 52: BULB Du kan optage spor med lang ek
 • Page 53 and 54:

  Blændeprioritet Slører eller stil

 • Page 55 and 56:

  Fremf.metode Du kan indstille fremf

 • Page 57 and 58:

  Hast.pri.vedv.forb. Tager billeder

 • Page 59 and 60:

  Selvudl.(Kont.) Tager kontinuerligt

 • Page 61 and 62:

  Blitztilstand Når der bruges blitz

 • Page 63 and 64:

  Dir. man. fokus. (Direkte manuel fo

 • Page 65 and 66:

  Autofokusmetode Vælger fokusmetode

 • Page 67 and 68:

  Ansigtsregistrering Registrerer din

 • Page 69 and 70:

  Smilregistrering Indstiller følsom

 • Page 71 and 72:

  Liste med optagetip Giver dig mulig

 • Page 73 and 74:

  z Tips til valg af billedstørrelse

 • Page 75 and 76:

  Kvalitet Vælger kompressionsformat

 • Page 77 and 78:

  ISO Indstiller lysfølsomheden. 1 [

 • Page 79 and 80:

  Forindstillet hvidbalance ( ) 1 [Me

 • Page 81 and 82:

  Blitzkompens. Du kan justere mængd

 • Page 83 and 84:

  Auto HDR Gør området (gradationen

 • Page 85 and 86:

  Slet Giver dig mulighed for at slet

 • Page 87 and 88:

  Stillbillede/film-valg Vælger stil

 • Page 89 and 90:

  Vælg mappe Når der er oprettet fl

 • Page 91 and 92:

  Roter Roterer et stillbillede mod u

 • Page 93 and 94:

  Forstør Du kan kontrollere fokuser

 • Page 95 and 96:

  Angiv udskrivning Du kan angive, hv

 • Page 97 and 98:

  Rødøjereduktion Når der bruges b

 • Page 99 and 100:

  Gitterlinje Indstiller, hvorvidt gi

 • Page 101 and 102:

  Maksimumfarve Indstiller den farve,

 • Page 103 and 104:

  MF-hjælp Forstørrer billedet på

 • Page 105 and 106:

  SteadyShot Indstiller, om du vil br

 • Page 107 and 108:

  Lang eksp.SR Når du sætter lukker

 • Page 109 and 110:

  Filmlydoptagelse Indstiller, hvorvi

 • Page 111 and 112:

  Indstil. af højre tast Tildeler en

 • Page 113 and 114:

  Indstilling af tasten C Tildeler en

 • Page 115 and 116:

  Menustart Gør det muligt at vælge

 • Page 117 and 118:

  Sprog Vælger det sprog, der skal b

 • Page 119 and 120:

  Indstilling af sted Indstiller det

 • Page 121 and 122:

  Strømbesparelse Du kan indstille t

 • Page 123 and 124:

  Skærmfarve Indstiller farven på L

 • Page 125 and 126:

  Vis afspilning Vælger retningen, n

 • Page 127 and 128:

  USB-tilslutning Vælger metode for

 • Page 129 and 130:

  Version Viser versionen af kamera o

 • Page 131 and 132:

  Nulstil Initialiserer til standardi

 • Page 133 and 134:

  Filnummer Vælger metoden for tilde

 • Page 135 and 136:

  Vælg optagemappe Når der er opret

 • Page 137 and 138:

  Gendan billed-db. Når der registre

 • Page 139 and 140:

  Overførselsindst. Indstiller, hvor

 • Page 141 and 142:

  Brug af"BRAVIA" Sync Hvis du forbin

 • Page 143 and 144:

  Brug af computeren Følgende progra

 • Page 145 and 146:

  Brug af softwaren Installation af s

 • Page 147 and 148:

  Brug af "Image Data Lightbox SR" Me

 • Page 149 and 150:

  Sletning af USB-forbindelse Udfør

 • Page 151 and 152:

  Fejlfinding Hvis du har problemer m

 • Page 153 and 154:

  Blitzen er for længe om at lade op

 • Page 155 and 156:

  Billedet og lyden blev afbrudt af s

 • Page 157 and 158:

  Advarselsmeddelelser Hvis følgende

 • Page 159 and 160:

  Ingen billeder ændret. • Du har

 • Page 161 and 162:

  Hukommelseskort Du kan bruge følge

 • Page 163 and 164:

  "InfoLITHIUM"-batterienhed Dit kame

 • Page 165 and 166:

  Batterioplader • Det er kun batte

 • Page 167 and 168:

  Rengøring Rengøring af kameraet

 • Page 169 and 170:

  H Håndholdt tusmørke ............

 • Page 171:

  Bemærkninger om licensen "C Librar