Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Tilslutning af kameraet

Tilslutning af kameraet til computeren 1 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i kameraet, eller slut kameraet til en stikkontakt med AC-PW20- vekselstrømsadapteren (sælges separat). 2 Tænd kameraet, og tryk på -knappen (afspilning). 3 Forbind kameraet og computeren. Første gang en USB-forbindelse oprettes, kører computeren automatisk et program for at genkende kameraet. Vent et lille stykke tid. "PMB" gør det nemt at importere billeder. Få flere oplysninger om "PMB"-funktioner i "PMB Help". 1 Til et USB-stik på computeren USB-kabel (medfølger) 2 Til USB-terminalen Import af billeder til computeren (Windows) Import af billeder til computeren uden brug af "PMB" Når guiden Automatisk afspilning vises, efter at der er oprettet en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t for at kopiere de ønskede billeder til computeren. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Import af billeder til computeren (Macintosh) 1 Forbind først kameraet til Macintosh-computeren. Dobbeltklik på det nyligt genkendte ikon på skrivebordet t den mappe, der indeholder de billeder, du vil importere. 2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet. Billedfilerne kopieres til harddisken. 3 Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil i den mappe, der indeholder de kopierede filer. Billedet vises. Fortsættes r 148 DK

Sletning af USB-forbindelse Udfør først procedurerne fra trin 1 til 3 herunder: • Frakobler USB-kablet. • Fjerner hukommelseskortet. • Slukker for kameraet. Indholdsfortegnelse 1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet på proceslinjen. 2 Klik på (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik derefter på [OK]. Afbrydelsesikon Windows Vista Windows XP Prøvebilledsøgning Bemærk • Træk og slip først ikonet for hukommelseskortet eller drevikonet til ikonet "Trash" (Papirkurv), når du bruger en Macintosh-computer, og kameraets forbindelse til computeren afbrydes. Menusøgning Indeks 149 DK