Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

3D-panorering Giver dig

3D-panorering Giver dig mulighed for at lave et 3D-billede ud fra sammensatte billeder. 3D-billeder, der er optaget i kameraets [3D-panorering]-tilstand, kan kun afspilles på et 3D-tv. De optagne billeder afspilles som normale stillbilleder på dette kameras LCDskærm og et ikke tv, som ikke er 3D. 1 [Menu] t [Optagetilstand] t [3D-panorering]. 2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk udløserknappen helt ned. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning 3 Følg vejledningen på LCD-skærmen, og panorer kameraet til enden. Bemærkninger Denne del medtages ikke. Vejledningsbjælke • Du mærker måske ubehagelige symptomer såsom overanstrengelse af øjne, kvalme eller en træthedsfornemmelse under gennemsyn af 3D-billeder, der er optaget på 3D-kompatible skærme. Når du ser 3D-billeder, anbefaler vi, at du tager en pause med jævne mellemrum. Da behovet for eller hyppigheden af pauser varierer fra den ene til den anden, skal du sætte dine egne standarder. Hvis du får det dårligt, skal du stoppe med at se 3D-billeder og søge læge, hvis det er nødvendigt. Se også i betjeningsinstruktionerne for den tilsluttede enhed eller den software, der bruges sammen med kameraet. Synet hos et barn er altid sårbart (det gælder især for børn under seks år). Før du giver dem lov til at se 3D-billeder, skal du rådføre dig med en ekspert såsom en børnelæge eller øjenlæge. Sørg for, at børnene følger sikkerhedsforanstaltningerne herover. • Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt område i det sammensatte billede. Vi anbefaler, at du panorerer kameraet 180 grader inden for otte sekunder, når du bruger et objektiv (E18 – 55 mm) i vidvinkeldelen (18 mm) for at få et bedre resultat. Du skal panorere kameraet langsommere med telefotosiden af objektivet. • Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] eller [16:9] i [Billedformat]. • Hvis du optager et 3D-billede med T-siden af et zoomobjektiv, forekommer der måske hyppigere et gråt område, eller optagelse stoppes. Det anbefales at bruge et zoomobjektiv med W-siden. • Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [3D-panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke, indtil optagelsens afslutning. • Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt. • Under forhold med dårlig belysning kan 3D-panoreringsbilleder blive slørede. • I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens. • Når hele vinklen af en 3D-panoreringsoptagelse og den vinkel, i hvilken vinkel du fastlåser fokus og eksponering (AE/AF-lås) ved at trykke udløserknappen halvt ned, er meget forskellige, når gælder lysstyrke, farve og fokus, lykkes optagelsen ikke. Hvis dette sker, skal du ændre låsevinklen og forsøge igen. • [3D-panorering] er ikke passende ved optagelse af: – Motiver i bevægelse. Fortsættes r 48 DK Menusøgning Indeks

– Motiver, som er for tæt på kameraet. – Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel, sandstrand eller græsplæne. – Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald. – Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne. • [3D-panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer: – Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt. – Der er for mange kamerarystelser. • Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer. Hvis du sletter enten JPEG- eller MPO-filen, som omfatter et 3D-billede, vil dette 3D-billede muligvis ikke blive afspillet. • Du kan kun panorere kameraet i vandret, når du optager 3D-panorering-billeder. z Tip til optagelse af et 3D-panoreringsbillede Panorer kameraet i en lille bue ved en konstant hastighed i den retning, der er angivet på LCDskærmen, hvor du tager højde for følgende. Du skal panorere ved halv hastighed i forhold til en normal panoreringsoptagelse. • Optag et stillmotiv. • Sørg for at holde en tilstrækkelig afstand mellem motivet og baggrunden. • Optag 3D-billeder på et lyst sted, f.eks. udendørs. • Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du låser fokus, eksponering og hvidbalance. Tryk derefter udløserknappen ned, og panorer kameraet. • Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med W-side. • Du kan vælge retningen via [Menu] t [Billedformat] t [Panoreringsretning] og billedstørrelsen via [Menu] t [Billedformat] t [Billedformat]. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks z Filnavnet på 3D-billedet Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer. Hvis du importerer billeder, der er optaget i [3D-panorering]-tilstanden på en computer, gemmes følgende to billeddata i samme mappe på computeren. • DSC0sss.jpg • DSC0sss.mpo Hvis du sletter enten JPEG- eller MPO-filen, som omfatter et 3D-billede, vil dette 3Dbillede muligvis ikke blive afspillet. 49 DK