Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Lukkerhast.prior. Du kan

Lukkerhast.prior. Du kan udtrykke et motivs bevægelser på flere måder ved at justere lukkerhastigheden, f.eks. i det øjeblik bevægelsen forekommer via lukker med høj hastighed eller som et billede med bevægelsesslør via lukker med lav hastighed. 1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Lukkerhast.prior.] t ønsket værdi. 2 Juster fokus, og optag motivet. Blænden justeres automatisk for at opnå den rette eksponering. Lukkerhastighed Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærkninger • Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Vælg det ved at skubbe blitzen op eller ned med fingrene. • Indikatoren (advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved fotografering med lukkerhastighedsprioritet. • Når lukkerhastigheden er på et sekund eller mere, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR) i den samme tidsperiode, som lukkeren var åben efter optagelsen. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted. • Hvis der ikke kan opnås den rette eksponering efter opsætningen, blinker blændeværdien, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Selvom du godt kan fotografere, som det er, anbefales det at nulstille. • Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages. z Lukkerhastighed Menusøgning Indeks Når der benyttes en højere lukkerhastighed, forekommer motiver i bevægelse såsom en person, der løber, biler og bølger, som om de stoppes. Når der benyttes en lavere lukkerhastighed, opfanges der et bevægelsesslør fra motivets bevægelser for at give et mere naturlig og dynamisk billede. 52 DK

Blændeprioritet Slører eller stiller skarpt på alt foran og bag ved motivet. 1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Blændeprioritet] t ønsket værdi. • Lavere F-værdi: Motivet er i fokus, men alt foran og bag ved motivet er sløret. • Højere F-værdi: Der fokuseres på motivet samt dets for- og baggrund. 2 Juster fokus, og optag motivet. Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den rette eksponering. Under filmoptagelse anvendes den blændeværdi, der blev indstillet før optagelsen. Blænde (F-tal) Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærkninger • Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Vælg det ved at skubbe blitzen op eller ned med fingrene. • Hvis der ikke kan opnås den rette eksponering efter opsætningen, blinker lukkerhastigheden, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Selvom du godt kan fotografere, som det er, anbefales det at nulstille. • Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages. • Blænden kan ikke justeres under filmoptagelse. z Blænde Menusøgning Indeks Mindre F-værdi (åbning af blænden) indsnævrer det område, der er i fokus. Dette gør det muligt at stille skarpt fokus på motivet og sløre ting, der er foran eller bag ved motivet. (Skarphedsdybden bliver mindre.) Større F-værdi (indsnævring af blænden) gør det område, som er i fokus, bredere. Det giver dig mulighed for at optage dybden i landskabet. (Skarphedsdybden bliver dybere.) 53 DK