Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Fatningsadapter Hvis du

Fatningsadapter Hvis du bruger Fatningsadapter LA-EA1 (sælges separat), kan du sætte et A-fatningobjektiv (sælges separat) på kameraet. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med Fatningsadapter . Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærkninger • Du kan muligvis ikke bruge fatningsadapteren sammen med bestemte objektiver. Kontakt din Sonyforhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony, vedrørende kompatible objektiver. • Hastigheden af kontinuerlig optagelse af stillbilleder bliver langsommere. Autofokusfunction med A-fatning-objektiver Med en opgradering af Fatningsadapter LA-EA1 (sælges separat) er autofokus (Enkeltbilled-AF) muligt, når et A-fatning SAM- eller SSM-objektiv er sat på kameraet. Du kan også bruge autofokus (Enkeltbilled-AF) i filmoptagetilstand ved at trykke udløserknappen halvt ned. Menusøgning Indeks Bemærkninger • Du kan ikke bruge AF-lampen, når der bruges et A-fatning-objektiv. • Autofokushastigheden bliver langsommere, i forhold til når der er påsat et E-fatning-objektiv. (Når der er påsat et A-fatning-objektiv, vil autofokushastigheden være omkring 2 sekunder -7 sekunder, når der optages under en Sony-måletilstand. Hastigheden kan variere afhængigt af motivet, omgivende lys osv.) • Lyden af objektivet og kameraet i brug kan blive optaget under en filmoptagelse. Du kan undgå dette ved at vælge [Menu] t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t [Fra]. • Det kan tage lang tid, eller kameraet kan have svært ved at fokusere, afhængigt af de objektiver, der bruges, eller motivet. 166 DK

Rengøring Rengøring af kameraet • Rør ikke ved kameraets indvendige dele som f.eks. objektivkontakter. Blæs støv væk fra fatningens indvendige side ved hjælp af en blæser, som kan fås i almindelig handel*. Du kan få flere oplysninger om rengøring af billedsensoren på side 128. * Brug ikke en sprayblæser. Det kan medføre funktionsfejl. • Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer, da de kan beskadige overfladen eller huset. – Kemiske produkter som f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift. – Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne. – Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid. Rengøring af objektivet • Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin. • Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i almindelig handel. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en blød klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske direkte på objektivets overflade. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 167 DK