Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Funktionstaster

Funktionstaster Funktionstasterne har forskellige roller afhængigt af konteksten. Den tildelte rolle (funktion) for hver funktionstast vises på skærmen. Hvis du vil bruge funktionen, der vises i øverste højre hjørne af skæmen, skal du trykke på funktionstasten A. Hvis du vil bruge funktionen, der vises i nederste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på funktionstasten B. Hvis du vil bruge funktionen, der vises i midten, skal du trykke midt på kontrolhjulet (funktionstast C). Du kan tildele funktionerne til funktionstasterne B og C (side 112 og 113). I denne håndbog angives funktionstasterne med det ikon eller den funktion, som vises på skærmen. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning A C B I dette tilfælde fungerer funktionstasten A som [Menu]- knappen, og funktionstasten B fungerer som [Opt.tip]- knappen. Funktionstasten C fungerer som [Optagetilstand]-knappen. Menusøgning Indeks 18 DK

Brug af funktioner i menuen Menusøgning Du kan konfigurere de grundlæggende indstillinger for hele kameraet eller udføre funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger. 1 Tryk på [Menu]. 2 Vælg det ønskede element ved at trykke til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet, og tryk dernæst på midten. 3 Følg vejledningen på skærmen, vælg det ønskede element, og tryk dernæst på midten af kontrolhjulet for at foretage dit valg. Optagetilstand [Menu] Kontrolhjul Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Giver dig mulighed for at vælge en optagetilstand såsom blændetilstand, panorering, Valg af motiv. Intelligent auto Valg af motiv Billedeffekt Anti-bevægelsesslør Panorering 3D-panorering Manuel eksp. Lukkerhast.prior. Blændeprioritet Auto programmeret Kameraet vurderer motivet og foretager passende indstillinger. Du kan benytte automatisk optagelse med de rette indstillinger. Optager med forudindstillinger afhængigt af motiv eller forhold. Optager med de ønskede effekter for at give udtryk for en unik atmosfære. Reducerer kamerarystelser ved en mere mørk optagelse indendørs eller ved brug af telelinse. Optager med panoreringsformat. Opdater 3D-panoreringsbilleder, som anvendes til afspilning på et 3D-kompatibelt tv. Justerer blænde og lukkerhastighed. Justerer lukkerhastigheden for at udtrykke motivets bevægelser. Justerer området, som er i fokus eller bringer baggrunden ud af fokus. Automatisk optagelse, som giver dig mulighed for at tilpasse indstillingerne med undtagelse af eksponering (lukkerhastighed og blænde). Fortsættes r 19 DK