Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Formater Formaterer

Formater Formaterer hukommelseskortet. Når du første gang benytter et hukommelseskort sammen med dette kamera, anbefales det at formatere kortet med kameraet for at sikre stabil ydelse, før du begynder at optage. Bemærk, at formatering sletter alle data på hukommelseskortet permanent, og det kan ikke fortrydes. Gem værdifulde data på en computer eller lignende. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Formater] t [OK]. Bemærkninger • Formatering sletter alle data permanent, herunder også beskyttede billeder. • Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet ud, mens lampen lyser. • Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på computeren, kan hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt af den benyttede formateringsmetode. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 132 DK

Filnummer Vælger metoden for tildeling af filnumre til billeder. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Filnummer] t ønsket indstilling. Serie Nulstil Kameraet nulstiller ikke numrene og tildeler fortløbende numre til filer, indtil antallet når "9999". Kameraet nulstiller numrene i følgende tilfælde og tildeler numre til filer fra "0001". Hvis optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, som er et tal højere end det højeste nummer. • Når mappeformatet ændres. • Når alle billederne i mappen slettes. • Når hukommelseskortet udskiftes. • Når hukommelseskortet formateres. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 133 DK