Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Vis kortplads Viser den

Vis kortplads Viser den resterende tid til optagelse af film på hukommelseskortet. Der vises også, hvor mange stillbilleder der kan optages. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Vis kortplads]. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 138 DK

Overførselsindst. Indstiller, hvorvidt overførselsfunktionen skal benyttes, når der anvendes et Eye-Fi-kort (fås i almindelig handel). Dette element vises, når der indsættes et Eye-Fi-kort i kameraet. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Overførselsindst.] t ønsket indstilling. Til Fra Bemærkninger Aktiverer overførselsfunktionen. Ikonet på skærmen ændres afhængigt af kameraets kommunikationsstatus. Standby. Der sendes ikke nogen billeder. Tilslutter. Overførsel standby. Overfører. Fejl Deaktiverer overførselsfunktionen. • Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/områder, hvor de er købt. Anvend Eye-Fi-kort i overensstemmelse med loven i det land/område, hvor du har købt kortet. • Anvend ikke et Eye-Fi-kort i kameraet om bord på et fly. Hvis der er isat et Eye-Fi i kameraet, skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra]. vises på skærmen, når [Overførselsindst.] er indstillet til [Fra]. Overførsel af billeder via et Eye-Fi-kort 1 Indstil dit wi-fi-netværk eller placering på Eye-Fi-kortet. Se manualen, som følger med Eye-Fi-kortet for at få detaljerede oplysninger. 2 Indsæt det konfigurerede Eye-Fi-kort i kameraet, og optag stillbilleder. Billeder overføres automatisk til din computer osv. via wi-fi-netværket. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Bemærkninger • Når du første gang bruger et nyt Eye-Fi-kort, skal du kopiere installeringsfilen fra Eye-Fi-manager, som er lagret på kortet til din computer, før du formaterer kortet. • Brug et Eye-Fi-kort, når du har opdateret firmwaren til den seneste version. Der er flere oplysninger i den vejledning, der følger med Eye-Fi-kortet. • Kameraets strømbesparelsesfunktion fungerer ikke, når det overfører billeder. • Hvis (fejl) vises, skal du fjerne hukommelseskortet og sætte det ind igen eller slukke for kameraet og tænde det igen. Hvis vises igen, kan Eye-Fi-kortet være beskadiget. • Wi-fi-netværkskommunikationen kan påvirkes af andre enheder. Hvis kommunikationsstatussen er dårlig, skal du gå tættere på wi-fi-netværkets adgangspunkt. • Du kan ikke overføre film. 139 DK